Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich usłyszały o Żołnierzach Wyklętych

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” we współpracy z Fundacją BGK zrealizowała projekt popularyzacji tematu historii podziemia niepodległościowego w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Do wszystkich tego typu placówek wysłane zostały zestawy książek poświęconych najnowszej historii Polski oraz lektur szkolnych i zeszytów. Ponadto zostały przeprowadzone zdalne zajęcia o Polskim Państwie Podziemnym i Żołnierzach Wyklętych w następujących placówkach:

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy,

– Zakład Poprawczy Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Szubinie,

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach,

– Zakład Poprawczy w Poznaniu,

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu.

Żołnierze Wyklęci (1944-1963)

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazała się książka Kajetana Rajskiego „Żołnierze Wyklęci (1944-1963)”. Publikacja stanowi syntetyczne opracowanie historii powojennego podziemia niepodległościowego począwszy od zajęcia ziem polskich przez Armię Czerwoną aż po rok 1963, gdy w walce poległ ostatni Żołnierz Wyklęty. To dobry wstęp dla początkujących miłośników historii, dzięki któremu zyskają podstawy wiedzy, by sięgnąć po szczegółowe opracowania naukowe. Uwagę czytelnika przykuwa bogata szata graficzna – liczne fotografie bohaterów drugiej konspiracji. Publikacja przeznaczona w sposób szczególny dla uczniów szkół średnich, studentów kierunków humanistycznych czy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a także dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć kim byli i o co walczyli Żołnierze Wyklęci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wsparła portal listawykletych.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wsparła Internetowy Katalog Żołnierzy Wyklętych listawykletych.pl. Dzięki wsparciu instytucji zostanie zamieszczonych 1000 biogramów Żołnierzy Wyklętych.

Portal LISTAWYKLETYCH.PL to miejsce, w ramach którego zamieszczane są podstawowe informacje o żołnierzach i działaczach powojennego podziemia niepodległościowego – nazwiska, pseudonimy, daty urodzenia i śmierci, przebieg walki o niepodległość.

Dziękujemy za wsparcie!

Wielkopolskie dziewczyny wyklęte

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazała się książka „Wielkopolskie dziewczyny wyklęte” dr. hab. Waldemara Handkego.

Kobiety w powojennym podziemiu zbrojnym odgrywały cichą, ale znaczącą rolę. Jako łączniczki czy sanitariuszki służyły w oddziałach leśnych, stanowiły istotne wsparcie dla zbrojnej działalności mężczyzn. Dr hab. Waldemar Handke podjął się trudu opisania losów związanych z Wielkopolską kobiet i dziewcząt, które w chwili próby okazały przywiązanie do wiary i patriotyzmu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Ukazał się Słownik konspiracji na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazała się praca Zbigniewa Kaszleja i Bartłomieja Rychlewskiego „Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956”.

dr Waldemar Brenda: Dzieło imponujące rozmiarem. Ponad 1800 biogramów o różnej objętości, od kilku linijek, czasem nawet bez imienia, niekiedy tylko pseudonim, ograniczających się do lakonicznej wzmianki „członek oddziału”, po dłuższe i pełniejsze zestawienia biograficznych faktów. Wyłaniają się z tych not historie żołnierzy-członków siatki AK, AKO, WiN, partyzantów, osób wspomagających, ale także członków np. konspiracji młodzieżowej; osób zabitych, więzionych, zaginionych. Gigantyczny materiał wzbogacony ponad 500 fotografiami.

dr Kazimierz Krajewski: Bohaterowie podziemnej walki o niepodległość w regionie suwalsko-augustowskim nawet po 1989 r. w większości pozostawali postaciami zapomnianymi, w zasadzie nieznanymi dla współczesnych mieszkańców tego terenu. Praca Zbigniewa Kaszleja i Bartłomieja Rychlewskiego nareszcie nadrabia dziesięciolecia zapomnienia i wypełnia dotkliwą lukę w opisie niepodległościowego wysiłku mieszkańców Ziemi Suwalsko-Augustowskiej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Redaktor naczelny Kwartalnika Wyklęci członkiem Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie

9 września 2020 r. w dawnym więzieniu mokotowskim odbyła się uroczystość, w trakcie której Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powołał Kajetana Rajskiego, redaktora naczelnego Kwartalnika „Wyklęci”, w skład Rady Muzeum przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Pełny skład Rady Muzeum: prof. dr hab. Jan Żaryn, Jan Józef Kasprzyk, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr hab. Filip Musiał, dr hab. Piotr Niwiński, dr Wojciech Frazik, dr Maciej Korkuć, dr Kazimierz Krajewski, dr Tomasz Łabuszewski, dr Karol Nawrocki, Paweł Kurtyka, Piotr Mazurek, Kajetan Rajski, Michał Wołłejko.

 

Apel Żołnierzy Wyklętych i ich Rodzin z poparciem dla Andrzeja Dudy

Polacy po raz kolejny stanęli przed wyborem, kto przez najbliższe pięć lat sprawować będzie zaszczytny urząd głowy państwa – uosobienie majestatu Rzeczpospolitej, gwaranta ciągłości Państwa Polskiego.

Jako uczestnicy walk o niepodległość, a także rodziny Wyklętych-Niezłomnych – żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego – jesteśmy przekonani, że osobą, która będzie w stanie godnie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej, a także zadba o niepodległościową politykę historyczną pozbawioną „pedagogiki wstydu” i pokazującą dumne tradycje Narodu Polskiego, jest Prezydent RP Andrzej Duda. Panie Prezydencie, ma Pan nasze poparcie!

Apelujemy do Rodaków w kraju i na emigracji, szczególnie do osób identyfikujących się jako patrioci i niepodległościowcy, o oddanie głosu na Andrzeja Dudę.

Mjr Stanisław Szuro ps. „Zamorski”,

Mjr Janusz Kamocki ps. „Mamut”,

Kpt. Wacław Szacoń ps. „Czarny”,

Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rtm. Witolda Pileckiego,

Marek Franczak, syn sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”,

Zbigniew Kuraś, syn mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”,

Alicja Flame-Reinhard, córka kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”,

Tadeusz Płużański, syn Tadeusza Płużańskiego ps. „Tadeusz Radwan”,

Krzysztof Bukowski, syn por. Edmunda Bukowskiego ps. „Zbyszek”,

Andrzej Stryjewski, syn sierż. Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”,

Maciej Chojecki, syn chor. Antoniego Chojeckiego ps. „Ślepowron”,

Bożena Przybyłowska, córka por. Jana Przybyłowskiego ps. „Onufry”,

Jadwiga Martynowa, córka kpt. Józefa Ostafina,

Dariusz Pilarski, wnuk płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar”,

Zbigniew Człowiekowski, syn Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”,

Barbara Rej, córka Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”,

Maria Wanat, córka Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”,

Ewa Bizior, synowa kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”,

Cezary Franczak, wnuk sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”,

Michał Franczak, wnuk sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”,

Maria Fróg-Pilch, krewna kpt. Gracjana Fróga ps. „Szczerbiec”,

Alfreda Albrecht, siostra szer. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”,

Adam Pyś, bratanek ppor. Józefa Pysia ps. „Ostry”,

Elżbieta Pyś, bratanica ppor. Józefa Pysia ps. „Ostry”.

Jan Hadam, syn ppor. Jana Hadama ps. „Agrest” ,

Kazimierz Hadam, wnuk ppor. Jana Hadama ps. „Agrest” ,

Jan Kmiołek, bratanek Jana Kmiołka ps. „Wir” i Franciszka Kmiołka ps. „Bogdan”,

Gabriel Kubacki, syn Józefa Kubackiego ps. „Wicher”,

Witold Kubacki, syn Józefa Kubackiego ps. „Wicher”,

Dariusz Żurek, syn Jana Żurka ps. „Groźny”,

Wacława Pilarska, synowa płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar”,

Henryka Gruszka, córka st. sierż. Tadeusza Przewoźnika ps. „Kuba”,

Aleksandra Moroń, córka st. sierż. Tadeusza Przewoźnika ps. „Kuba”,

Ewa Wcisło, córka ppor. Rajmunda Ptaka ps. „Boruta”,

Jolanta Kaniowska, rodzina szer. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”,

Waldemar Kaniowski, rodzina szer. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”,

Anna Koper, rodzina szer. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”,

Ewa Czrtkowska, rodzina szer. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”,

Radosław Czartkowski, rodzina szer. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”,

Ireneusz Czartkowski, rodzina szer. Mieczysława Szewczuka ps. „Włoch”,

Andrzej Hulanicki, wnuk sierż. Ludwika Rogalskiego ps. „Kanciarz” ,

Adolf Stachyra, syn Andrzeja Stachyry ps. „Saturnin” ,

Krystyna Stachyra, synowa Andrzeja Stachyry ps. „Saturnin”,

Jan Suchora, syn Seweryna Suchory ps. „Pilot”,

Jadwiga Mazurek, wnuczka stryjeczna kpt. Romana Szumskiego vel Szczur ps. „Urszula”.