Kwartalniki dla Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuzy

10 marca br. Fundacja Kwartalnika Wyklęci przekazała nieodpłatnie 420 egzemplarzy różnych numerów naszego czasopisma na rzecz Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuzy z przeznaczeniem na cele popularyzacji tematu Żołnierzy Wyklętych.

Zainteresowane stowarzyszenia, fundacje, placówki oświatowe i parafie zachęcamy do wzięcia udziału w podobnej akcji. Jedynymi warunkami jest przeznaczenie kwartalników na nieodpłatne działania edukacyjne oraz odbiór paczek w Krakowie. Kontakt: fundacjawykleci@gmail.com.

„Kobiety Niezłomne”. Konferencja online organizowana przez Fundację Kwartalnika Wyklęci

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” zaprasza na konferencję online „Kobiety Niezłomne. Uczestniczki powojennego podziemia niepodległościowego skazane na karę śmieci i zamordowane”.

– Danuta Siedzikówna „Inka” (dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG),

– Helena Motykówna „Dziuńka” (dr hab. Waldemar Handke),

– Irena Odrzywołek (dr Maria Wąchała-Skindzier),

– por. Halina Żurowska „Leliwa” (dr Wojciech Frazik),

– Zofia Pelczarska „Ciotka” (Aneta Kołtun),

– Kazimiera Mielczarek, Barbara Niemczuk (Paweł Wąs),

– Kazimiera Grabowska „Wdowa” (dr hab. Tomasz Panfil),

 

8 marca 2021 r., godz. 18.00 na kanale PCh24TV na YouTube.

———————————

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Sponsorem wydarzenia jest Agencja Mienia Wojskowego Oddział w Krakowie.

Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich usłyszały o Żołnierzach Wyklętych

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” we współpracy z Fundacją BGK zrealizowała projekt popularyzacji tematu historii podziemia niepodległościowego w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Do wszystkich tego typu placówek wysłane zostały zestawy książek poświęconych najnowszej historii Polski oraz lektur szkolnych i zeszytów. Ponadto zostały przeprowadzone zdalne zajęcia o Polskim Państwie Podziemnym i Żołnierzach Wyklętych w następujących placówkach:

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy,

– Zakład Poprawczy Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Szubinie,

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach,

– Zakład Poprawczy w Poznaniu,

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu.

Żołnierze Wyklęci (1944-1963)

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazała się książka Kajetana Rajskiego „Żołnierze Wyklęci (1944-1963)”. Publikacja stanowi syntetyczne opracowanie historii powojennego podziemia niepodległościowego począwszy od zajęcia ziem polskich przez Armię Czerwoną aż po rok 1963, gdy w walce poległ ostatni Żołnierz Wyklęty. To dobry wstęp dla początkujących miłośników historii, dzięki któremu zyskają podstawy wiedzy, by sięgnąć po szczegółowe opracowania naukowe. Uwagę czytelnika przykuwa bogata szata graficzna – liczne fotografie bohaterów drugiej konspiracji. Publikacja przeznaczona w sposób szczególny dla uczniów szkół średnich, studentów kierunków humanistycznych czy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, a także dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć kim byli i o co walczyli Żołnierze Wyklęci.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wsparła portal listawykletych.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wsparła Internetowy Katalog Żołnierzy Wyklętych listawykletych.pl. Dzięki wsparciu instytucji zostanie zamieszczonych 1000 biogramów Żołnierzy Wyklętych.

Portal LISTAWYKLETYCH.PL to miejsce, w ramach którego zamieszczane są podstawowe informacje o żołnierzach i działaczach powojennego podziemia niepodległościowego – nazwiska, pseudonimy, daty urodzenia i śmierci, przebieg walki o niepodległość.

Dziękujemy za wsparcie!

Wielkopolskie dziewczyny wyklęte

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazała się książka „Wielkopolskie dziewczyny wyklęte” dr. hab. Waldemara Handkego.

Kobiety w powojennym podziemiu zbrojnym odgrywały cichą, ale znaczącą rolę. Jako łączniczki czy sanitariuszki służyły w oddziałach leśnych, stanowiły istotne wsparcie dla zbrojnej działalności mężczyzn. Dr hab. Waldemar Handke podjął się trudu opisania losów związanych z Wielkopolską kobiet i dziewcząt, które w chwili próby okazały przywiązanie do wiary i patriotyzmu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Ukazał się Słownik konspiracji na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazała się praca Zbigniewa Kaszleja i Bartłomieja Rychlewskiego „Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956”.

dr Waldemar Brenda: Dzieło imponujące rozmiarem. Ponad 1800 biogramów o różnej objętości, od kilku linijek, czasem nawet bez imienia, niekiedy tylko pseudonim, ograniczających się do lakonicznej wzmianki „członek oddziału”, po dłuższe i pełniejsze zestawienia biograficznych faktów. Wyłaniają się z tych not historie żołnierzy-członków siatki AK, AKO, WiN, partyzantów, osób wspomagających, ale także członków np. konspiracji młodzieżowej; osób zabitych, więzionych, zaginionych. Gigantyczny materiał wzbogacony ponad 500 fotografiami.

dr Kazimierz Krajewski: Bohaterowie podziemnej walki o niepodległość w regionie suwalsko-augustowskim nawet po 1989 r. w większości pozostawali postaciami zapomnianymi, w zasadzie nieznanymi dla współczesnych mieszkańców tego terenu. Praca Zbigniewa Kaszleja i Bartłomieja Rychlewskiego nareszcie nadrabia dziesięciolecia zapomnienia i wypełnia dotkliwą lukę w opisie niepodległościowego wysiłku mieszkańców Ziemi Suwalsko-Augustowskiej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Redaktor naczelny Kwartalnika Wyklęci członkiem Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie

9 września 2020 r. w dawnym więzieniu mokotowskim odbyła się uroczystość, w trakcie której Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powołał Kajetana Rajskiego, redaktora naczelnego Kwartalnika „Wyklęci”, w skład Rady Muzeum przy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Pełny skład Rady Muzeum: prof. dr hab. Jan Żaryn, Jan Józef Kasprzyk, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr hab. Filip Musiał, dr hab. Piotr Niwiński, dr Wojciech Frazik, dr Maciej Korkuć, dr Kazimierz Krajewski, dr Tomasz Łabuszewski, dr Karol Nawrocki, Paweł Kurtyka, Piotr Mazurek, Kajetan Rajski, Michał Wołłejko.