Wesprzyj wydanie książki o por. Tadeuszu Narkiewiczu „Ciemnym”!

 

 

Robert Radzik, autor m.in. „Z otchłani niepamięci” czy „Wnutriennicy czyli cena zdrady”, przygotował publikację o por. Tadeuszu Narkiewiczu „Ciemnym” – żołnierzu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, bohaterze powojennego podziemia niepodległościowego. Publikacja oparta jest na materiałach archiwalnych, istniejących opracowaniach naukowych, relacjach rodziny oraz świadków epoki, do których dotarł autor w trakcie kilkuletnich indywidualnych badań. Książka to nie tylko opowieść biograficzna, ale również przedstawienie realistycznego obrazu Białostocczyzny w latach 1945-1947 na tle toczącej się walki niepodległościowego podziemia z komunistyczną władzą narzuconą przez Związek Sowiecki. W epilogu opisano losy żołnierzy i dowódców podziemia, którzy kontynuowali walkę aż do początku lat pięćdziesiątych. W książce znajdują się zdjęcia z epoki, niektóre z nich po raz pierwszy udostępnione w przestrzeni publicznej. Zamieszczone są także współczesne zdjęcia miejsc opisywanych oraz archiwalne.

Książka ukaże się końcem sierpnia 2019 r. nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. Znajdzie się w niej ponad 170 zdjęć (niektóre z nich dotychczas niepublikowane). Chcemy książkę wydać starannie, estetycznie, w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy. Ponadto część nakładu zamierzamy przekazać nieodpłatnie bibliotekom szkolnym i publicznym, położonym w odległości do stu kilometrów od miejscowości Łapy, w której urodził się por. „Ciemny”.

Jak się domyślacie – niesie to ze sobą spore koszta.

Nie zwracamy się z prośbą o wsparcie do osób prywatnych. Wystarczającą pomocą z Waszej strony będzie zakupienie egzemplarza (a może kilku egzemplarzy?), gdy książka się już ukaże. Niektórzy jednak z Was mają firmy, jesteście przedstawicielami spółek i instytucji. Korzyść dla Darczyńcy będzie wymierna – logo lub reklama w publikacji, a więc promocja firmy/instytucji jako mecenasa bezprecedensowego patriotycznego projektu.

 

Korzyści dla Darczyńcy (przy kwocie minimum 1 tys. zł):

Logotyp Darczyńcy zostanie zamieszczony na jednej z ostatnich stron książki lub na IV stronie okładki. Darczyńcy zostanie przekazanych pięć egzemplarzy publikacji objętej Projektem. Ponadto informacja o dofinansowaniu Projektu zostanie zamieszczona:

– w kolejnym numerze Kwartalnika „Wyklęci”. Nakład jednego numeru wynosi 6300 egzemplarzy (ilość stron 276);

– co najmniej pięć razy na profilu Kwartalnika „Wyklęci” na Facebooku: https://www.facebook.com/KwartalnikWykleci/ (ponad 57 tys. polubień);

– na stronie internetowej Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”: http://kwartalnikwykleci.pl/.

 

Korzyści dla Darczyńcy (przy kwocie minimum 5 tys. zł):

Logotyp zostanie zamieszczony na IV stronie okładki. Na jednej z ostatnich stron książki będzie zamieszczona całostronicowa reklama Darczyńcy. Istnieć będzie możliwość wystawienia roll-up’u podczas premiery publikacji. Darczyńcy zostanie przekazanych dwadzieścia egzemplarzy publikacji objętej Projektem. Ponadto całostronicowa reklama Darczyńcy oraz informacja o dofinansowaniu Projektu zostanie zamieszczona:

– w kolejnym numerze Kwartalnika „Wyklęci”;

– co najmniej dziesięć razy na profilu Kwartalnika „Wyklęci” na Facebooku: https://www.facebook.com/KwartalnikWykleci/;

– na stronie internetowej Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”: http://kwartalnikwykleci.pl/.

 

Gdyby jednak ktoś z osób prywatnych chciał wesprzeć wydanie i rozpowszechnianie książki, dowolną kwotę można wpłacić na konto: Fundacja Kwartalnika Wyklęci 88 1090 1665 0000 0001 3568 8244 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe – Ciemny).

 

Bliższe informacje: tel. 535 583 309, fundacjawykleci@gmail.com

Powstaje internetowy katalog Żołnierzy Wyklętych

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” stworzyła portal listawykletych.pl. W zamierzeniu twórców będzie to miejsce, w którym uda się zgromadzić maksymalnie dużo nazwisk, pseudonimów i podstawowych danych o żołnierzach i działaczach powojennego podziemia niepodległościowego. Strona internetowa już wystartowała. Każdy jest zaproszony do jej współtworzenia.

– Brakowało dotychczas miejsca, gdzie publikowane będą najważniejsze informacje o Żołnierzach Wyklętych. Pamiętajmy, że przez szeregi podziemia w okresie powojennym przewinęło się 120-180 tysięcy osób. Aby znaleźć informacje o konkretnej postaci, trzeba było przewertować stosy publikacji – często niskonakładowych, a tym samym niedostępnych – albo liczyć na łut szczęścia. Wyszukiwarka internetowa też nie zawsze dawała zadowalające rezultaty – zaznacza Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, twórca portalu.

Strona wystartowała z ponad tysiącem życiorysów. Często informacje o poszczególnych żołnierzach są szczątkowe, dlatego redakcja zaprasza internautów do poszerzania bazy poprzez edytowanie haseł już istniejących, a także dodawanie nowych biogramów – szczególnie bohaterów lokalnych. Inicjatywę można również wesprzeć finansowo.

– Portal jest powszechnie dostępny i systematycznie będzie poszerzany. Przyświecają nam słowa Zbigniewa Herberta z wiersza „Pan Cogito o potrzebie ścisłości”: „Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych co zginęli w walce z władzą nieludzką…”. Wiemy, że to trudne zadanie, niemal niemożliwe. Mamy jednak świadomość, że budujemy w ten sposób w przestrzeni internetowej pomnik Żołnierzom Wyklętym – podkreśla red. Kajetan Rajski.

– To potrzebna inicjatywa. Przy wielu pseudonimach nadal figuruje zamiast imienia i nazwiska „NN”. A ludzie ci nie mogą zostać zapomniani – oddawali życie i cierpieli za wolną Polskę – mówi Marek Franczak, syn ostatniego Żołnierza Wyklętego sierż. Józefa Franczaka „Lalusia”.

Portal listawykletych.pl powstaje pod patronatem honorowym ministra Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

III Gala Kwartalnika „Wyklęci”

Karolina Chwist

Przysięgali na Orła i na Krzyż

III Gala Kwartalnika Wyklęci

 

Sygnał „Pobudki” i słowa „Roty przysięgi Armii Krajowej” rozpoczęły III galę Kwartalnika „Wyklęci” poświęconą pamięci żołnierzy, którzy kładąc swe ręce na święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, ślubowali wierność Ojczyźnie i wypełnili swoje zobowiązanie.

Lutowy wieczór w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie po raz trzeci połączył wielopokoleniowe środowisko patriotyczne, które w poczuciu dumy narodowej stanęło „do hymnu”. Szczególnym wyrazem ciągłości idei była asysta pełniona przez oficerów i żołnierzy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej dla Bohaterów walk o Niepodległość – swoją obecnością zaszczycili nas: gen. bryg. Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”, mjr Stanisław Szuro „Zamorski”, mjr Zbigniew Obtułowicz „Sarat”, mjr Henryk Czerwiński „Czart”, mjr Janusz Kamocki „Mamut”, kpt. Stefan Kulig „Wicher”, kpt. Edward Serwiński „Jawor”, por. Wacław Szacoń „Czarny”, Krystyna Jakimek i Jan Maria Lohmann „Feliks”.

Organizatorem gali była Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, a współorganizatorami Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z kolei sponsorami wydarzenia byli: Agencja Mienia Wojskowego Oddział w Krakowie oraz Suempol Sp. z o.o.

Pro Bono Poloniae, Pro Patria…

Tradycją stało się, że w trakcie gali kwartalnika szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych honoruje tych, którzy działają dla dobra Polski w obszarze pamięci historycznej. Do palety przyznawanych w tym roku odznaczeń dołączył medal „Pro Bono Poloniae”, ustanowiony z okazji stulecia odzyskania Niepodległej.

„W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w Polsce i poza jej granicami” medal „Pro Bono Poloniae” otrzymali: gen. bryg. Tadeusz Bieńkowicz „Rączy”, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Andrzej Kołakowski oraz Kajetan Rajski.

Przyjęcie odznaczenia łączy się często ze wspomnieniem osób i zdarzeń, które miały wpływ na charakter pełnionej służby, kształtowały postawę patriotyczną. Swoim osobistym wspomnieniem podzielił się ze zgromadzonymi ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ofiarując medal „Pro Bono Poloniae” pamięci swojego chrzestnego Jerzego Wacyka ps. „Dan” (działacza Ligi do Walki z Bolszewizmem, skazanego na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, więźnia Rawicza i Wronek), a także w hołdzie dla krewnych, sąsiadów i przyjaciół zamordowanych na ziemi tarnopolskiej przez Ukraińską Powstańczą Armię.

Myśl o wielowiekowych zmaganiach polskich patriotów w sposób szczególny wyraża symbolika drugiego z przyznanych medali – „Pro Patria”, którego rewers został opatrzony datami konfederacji barskiej i przemian ustrojowych końca XX wieku – „1768-1989”.

Decyzją szefa UdSKiOR medal „Pro Patria”, zawisł na piersi: Kazimierza Socha-Borzestowskiego, Dawida Chrobaka, Sławomira Grabowicza, Jacka Hudymy, Kamila Janczarka, Jana Kosiorowskiego, ks. Leszka Pachuty i Rafała Tesmera.

„Łączy ich wspólny mianownik: służba Polsce” – mówił o uhonorowanych medalami „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria” minister Jan Józef Kasprzyk, zauważając jednocześnie, że to właśnie z siły pokolenia generała Bieńkowicza, walecznego żołnierza polskich kresów czerpali następni – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kapelan „Solidarności” i Andrzej Kołakowski, działacz opozycji antykomunistycznej. Siła wymienionych jest źródłem dla przedstawicieli najmłodszego pokolenia, takich jak Kajetan Rajski – redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, rówieśnik tych, którzy podejmowali zbrojną walkę.

„Jest Pan wprost spadkobiercą idei, które przyświecały naszym przodkom” – zwrócił się do Kajetana Rajskiego szef UdSKiOR. „To, co Pan czyni od wielu lat, zasługuje na najwyższe uznanie” – podkreślił. Minister podziękował redaktorowi naczelnemu kwartalnika oraz jego współpracownikom uhonorowanym medalem „Pro Patria” za przekaz o bohaterach zmagań o naszą wolność, przemawiający do młodego pokolenia.

O dwóch stronnictwach – polskim i antypolskim

Tegoroczne przemówienie ministra Jana Józefa Kasprzaka zostanie zapamiętane jako refleksja o dwóch stronnictwach – polskim i antypolskim, nawiązująca do myśli księcia Adama Jerzego Czartoryskiego.

„W Polsce zawsze były dwa stronnictwa – wskazywał minister – stronnictwo polskie i antypolskie. (…) Już za chwilę – w okolicy 1 marca – rozpocznie się spór, kim byli Żołnierze Niezłomni. Wówczas ci, którzy są spadkobiercami tego stronnictwa antypolskiego, które trwa od ponad dwustu pięćdziesięciu lat, będą znów nazywać żołnierzy AK, Narodowych Sił Zbrojnych i organizacji niepodległościowych bandytami, a w najlepszym przypadku nieudacznikami i szaleńcami”. Przeciwwagą dla działania stronnictwa antypolskiego, głoszącego haniebne tezy o Żołnierzach Wyklętych, są różnorodne przedsięwzięcia, do których należą także prace Fundacji Kwartalnika Wyklęci”. Celem podejmowanych inicjatyw jest pokazanie, „że żołnierze niezłomni to była reprezentacja we współczesnych czasach stronnictwa polskiego. Tego, z którego my chcemy wyrastać”. Dla nas, jak podkreślił minister, bohaterami w odwiecznej walce dobra ze złem są rycerze dobra, tacy jak „Inka”, „Zapora” czy „Laluś”. Po drugiej stronie stali namiestnicy Kremla – Morel, Moczar, Brystygierowa. „Bez rycerzy dobra – mówił minister Kasprzyk – bez Żołnierzy Niezłomnych nie byłoby wielkiego zrywu »Solidarności« i niepodległej Polski”.

Nieśmiertelni w aspekcie Boga, Honoru, Ojczyzny

Nieśmiertelnym w aspekcie Boga, Honoru i Ojczyzny poświęcił swoje słowo, wygłoszone w trakcie lutowej gali, Kajetan Rajski. Redaktor naczelny, prezes Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” powiedział: „Jeden z oddziałów powojennego podziemia niepodległościowego, który walczył w ramach zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego »Bartka«, nosił kryptonim »Śmiertelni«. Młodzi Żołnierze NSZ przyjęli ten kryptonim wydaje się w pokorze, mając świadomość, że są śmiertelni, że będą walczyć aż do końca, ale ta walka może skończyć się różnie. Kiedy patrzymy na losy żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, na żołnierzy naszej niepodległości musimy się jednak zgodzić, że są oni tak naprawdę nieśmiertelni w trzech aspektach: Boga, Honoru i Ojczyzny. Po pierwsze są nieśmiertelni w aspekcie wiecznym. Nie po to tylko wolontariusze z »Łączki« i innych miejsc, gdzie w dołach śmierci byli grzebani polscy bohaterowie, nie po to tylko IPN poszukuje i identyfikuje żołnierzy, aby zapewnić im godny pochówek, ale także w tym celu, żebyśmy my mieli miejsce, do którego możemy przyjść, zapalić znicz, złożyć kwiaty, pomodlić się… Bo wierzymy, że oni są nieśmiertelni w wymiarze wiecznym. Żołnierze niepodległościowego podziemia są także nieśmiertelni w wymiarze Honoru. Mówili – wywalczymy wolność, albo polegniemy. Wtedy, w latach powojennych, wolności nie wywalczyli, chociaż bardzo chcieli, ale zachowali dzięki temu Honor. Dzięki temu, że niezłomnie walczyli w obronie naszej Ojczyzny. Byli w stanie złożyć ofiarę życia na ołtarzu Ojczyzny. I właśnie ten trzeci aspekt nieśmiertelności – aspekt Ojczyzny. Ojczyzna jest wtedy, kiedy my żyjemy. Kombatanci są wśród nas i spotykamy się tutaj, po raz trzeci, żeby powiedzieć: dziękujemy za trud, dziękujemy za krew, za łzy, każde cierpienie i każdą ofiarę. Mamy się teraz na kim wzorować. Jako naród polski mamy przywilej wspaniałych bohaterów. Każdy z nas mógłby wymienić wiele historii, które warto by przedstawić, zekranizować. Mamy aż nadmiar tych wspaniałych historii, wspaniałych bohaterów”.

Po wygłoszonym przemówieniu przyszedł moment na przyznanie tytułu „Przyjaciela Kwartalnika »Wyklęci«” dla Karoliny Chwist, Jacka Hudymy, Kamila Janczarka, Jacka Pawłowicza, Andrzeja Stryjewskiego – osób, które w różny sposób przyczyniają się do rozwoju pisma i innych inicjatyw Fundacji.

Żołnierze i poeci – nagrody imienia Żołnierzy Wyklętych

Dla upamiętnienia ostatnich Żołnierzy Wyklętych i wyróżnienia ich spadkobierców od roku 2017 przyznawane są dwie nagrody – Nagroda im. Józefa Franczaka „Lalusia” oraz Nagroda im. Michała Krupy „Wierzby”.

Podczas tegorocznej gali z rąk Marka Franczaka nagrodę pamięci jego ojca, sierżanta „Lalusia”, odebrał gen. dyw. Wiesław Kukuła. Laudację na cześć dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wygłosił Kajetan Rajski, składając wyrazy uznania za wkład generała w przejęcie dziedzictwa żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i antykomunistycznego podziemia przez współczesne formacje wojskowe, w sposób szczególny przez najnowszy Rodzaj Sił Zbrojnych, prowadzący swoją działalność zgodnie z zawołaniem „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.

Gen. Kukuła przypomniał o zmaganiach towarzyszących powstaniu WOT, „gdy próbowano za wszelka cenę zniszczyć nasz projekt i musiałem motywować naszą kadrę, wtedy odwiedził nas »Mamut« [mjr Janusz Kamocki], obecny tutaj, i powiedział: »W czasach okupacji nazywali nas polskimi terrorystami, po wojnie nazywano nas polskimi bandytami, niespecjalnie się tym przejmowałem, po prostu robiliśmy swoje«. Zacytowałem je i zadziałało”. Dowódca przywołał jeszcze jeden cytat: „W chwili próby zachowamy się jak trzeba”, który przytoczył na prośbę jednego ze swoich żołnierzy, prawnuka powstańca wielkopolskiego, wnuka żołnierza AK.

W poprzednich latach nagrodę im. Józefa Franczaka „Lalusia”, której fundatorem jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” otrzymali por. Wacław Szacoń oraz red. Tadeusz Płużański.

Do laureatów Nagrody im. Michała Krupy „Wierzby”, przyznawanej za kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych na niwie artystycznej, dołączył Andrzej Kołakowski – bard, działacz opozycji antykomunistycznej, nauczyciel i wykładowca akademicki. W minionych latach nagrodą „Wierzby” – fundowaną przez siostrzeńca żołnierza, rzeźbiarza patriotycznego Andrzeja Pityńskiego – wyróżniono „Grupę Projektową Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci – Pamiętamy!” z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzesku oraz reżysera Konrada Łęckiego.

„»Nie uczono nas pruć z pistoletów, ale wtedy gdy grom uderzył, to epoka stwarzała poetów, a poeci stwarzali żołnierzy«. Ten wiersz jakoś mnie niósł” – mówił Kołakowski. „Żołnierze podziemia antykomunistycznego – to wy mnie stworzyliście, wasza walka i wierność prawdzie” – podkreślił.

Wygłaszający laudację prof. Tomasz Panfil powiedział: „Pieśniarze byli z żołnierzami od zawsze i każde pokolenie, także dzisiejsze, potrzebuje bardów wyzwalających emocje, dzięki którym będziemy mogli wszyscy wstać i zaśpiewać coś, co da nam siłę na najbliższe miesiące”.

Wspólnie dla narodowej pamięci

19 stycznia upłynęło dwadzieścia lat od powołania Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród gości lutowej gali kwartalnika instytut miał swoją liczną reprezentację na czele z jego prezesem dr. Jarosławem Szarkiem, oraz prezesami oddziałów: wrocławskiego – dr. Andrzejem Drogoniem i krakowskiego – dr. hab. Filipem Musiałem.

„Jest jeszcze wiele do zrobienia – mówił w trakcie swojego wystąpienia dr Jarosław Szarek – potrzebne jest wspólne działanie (…). Osoby takie jak Kajetan Rajski i środowisko kwartalnika mogą zawsze liczyć na wsparcie IPN” – zaznaczył.

Prezes IPN przestrzegł przed podbiciem Polaków od wewnątrz. „Jak pokazują dziejowe wypadki, wrogie mocarstwa wykorzystywały do swoich celów część naszych rodaków, wspomniane już stronnictwo antypolskie. Próbą podziału jest dzisiaj także budowanie sztucznego przeciwieństwa między tradycjami Armii Krajowej, a pamięcią o Żołnierzach Wyklętych” – podkreślił.

O polskiej polityce historycznej rozmawiali…

Jest jeszcze wiele do zrobienia, wiele wyzwań dla polskiej polityki historycznej, o której rozmawiali Barbara Nowak, Jan Józef Kasprzyk oraz Jarosław Szarek, goście panelu moderowanego przez Kajetana Rajskiego.

„Przez lata nie uczyliśmy historii tak jak należy” – zabrała głos Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, przypominając reformy poprzednich rządów redukujące wymiar godzin lekcji historii, która – na domiar złego – nie była nauczana chronologicznie. Jak zauważyła Barbara Nowak, wśród zgromadzonych na gali kwartalnika byli protestujący w obronie lekcji historii w polskiej szkole – działacze opozycji antykomunistycznej, m.in. Adam Kalita, Grzegorz Surdy, Leszek Jaranowski, a także zasłużony dla rozwoju licznych inicjatyw patriotycznych Paweł Kurtyka. Kurator wystawiła ponadto wysoką ocenę klasom mundurowym, wychowującym w duchu patriotyzmu, w duchu przywiązania do dziejów polskiego oręża.

Nawiązując do swojego przemówienia Prezes IPN dr Jarosław Szarek podkreślił, że łatwiej poradzić sobie z materialną obecnością po systemie komunistycznym (pomniki czy nazwy ulic) niż z jego pozostałościami mentalnymi, w umysłach części naszych rodaków. „Czy protestowały senaty wyższych uczelni? Czy były listy środowisk opiniotwórczych, dziennikarzy?” – pytał retorycznie mówiąc o tzw. elitach okrągłostołowych, pozbawionych w większości „wrażliwości niepodległościowej”.

„Nieprowadzenie polityki historycznej to też polityka historyczna” – zaznaczył z kolei minister Kasprzyk. Minister ocenił dalej, że w ramach swoistego kontraktu zawartego przy okrągłym stole doszło do zrelatywizowania historii: „Według nich każdy w powojennym sporze miał rację (…). Jeśli mówi się, że bohaterami są Żołnierze Wyklęci, a honorowym gościem spotkania jest Zbigniew Bauman, który ich zwalczał, to jak młody człowiek ma rozumieć tę sytuację?” – podkreślił.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że „walka trwa nadal”, w szczególności walka o odpowiednią formację młodego pokolenia. Wzruszający w tym kontekście był występ uczennicy Małgosi Wójcik, która wykonała utwór „Co to jest Niepodległość?”.

 Mokotów to takie miejsce…

„Mokotów to takie miejsce, gdzie wykonano ponad 350 wyroków śmierci (…), polska Golgota, gdzie jak w soczewce skupiają się dwa wielkie totalitaryzmy: niemiecki nazizm i sowiecki komunizm, (…) gdzie ginie rotmistrz Witold Pilecki, Łukasz Ciepliński, ale gdzie giną również szeregowi żołnierze wszystkich formacji niepodległościowych, które kontynuowały walkę (…). Mokotów to takie miejsce, gdzie najwspanialsi żołnierze Powstania Warszawskiego w czasie tortur krzyczeli: »Mamo ratuj!«. Mamy nie było, byli bandyci z UB…” – głosem pełnym zadumy przemawiał do zgromadzonych Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, tworzonego na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów.

Powstające muzeum ma opowiadać historię wpisaną w jego mury od roku 1944 po czasy wieńczące walkę z komunistyczną władzą. Ma przywoływać pamięć Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych – walczących po roku 1956 członków KOR, NZS, „Solidarności”. Nienaruszonym świadectwem męczeństwa pozostanie Pawilon X, w którym w roku 2017 została umieszczona kopia ikony Matki Bożej Częstochowskiej. „Matka wróciła do swoich chłopców – kontynuował przemówienie dyrektor – bo przecież oni nosili ją na swoich piersiach, mundurach, ona z nimi była i jest dzisiaj, bo oni są tutaj…”.

Przy ołtarzu z wizerunkiem Pani Jasnogórskiej na Rakowieckiej 37 zanoszone są modlitwy, odprawiana jest Eucharystia, w trakcie której słowo głosi kapelan muzeum – ks. Tomasz Trzaska, obecny podczas lutowej gali kwartalnika. Poproszony o poprowadzenie modlitwy powiedział: „Kiedy w więzieniu mokotowskim w celach Pawilonu X, udręczeni, pobici, leżeli nasi bohaterowie, to wierzę mocno, że wtedy jak do Wieczernika, przez zamknięte drzwi przychodził do nich Chrystus z ostatnim namaszczeniem”. Ks. Trzaska odmówił następnie modlitwę ułożoną przez wolontariuszy Łączki. Gdy trwało jeszcze modlitewne skupienie zabrzmiał pożegnalny ton pieśni wojskowej: „Śpij, kolego…”.

Bard o dziejach Niezłomnych

Pieśnią o dziejach Niezłomnych opowiedział w koncercie wieńczącym galę Andrzej Kołakowski. „Przysięga” – wykonana jako pierwszy z kolei utwór – wzruszyła obrazem przyrzeczeń składanych na Orła i Krzyż, na czystą biel i gorącą czerwień krwi – „te najświętsze w Polsce barwy”. Pozostałe pieśni z patriotycznego repertuaru były epitafium dla Żołnierzy Wyklętych, a także wspomnieniem niezłomnej walki działaczy opozycji antykomunistycznej i jej kapelana bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 IV uroczysta gala kwartalnika „Wyklęci”

Żołnierzy Wyklętych „istniejące warunki zmuszały do jakiejś decyzji – myśleć o własnym przetrwaniu i czekać co dalej będzie, albo brać czynny udział w wytwarzającym się ruchu obrony” – jak napisał kpt. Zdzisław Broński „Uskok”, którego słowa podczas gali odczytał aktor Dariusz Kowalski. Składając przysięgę rozstrzygnęli o swoim wyborze – „być wiernym Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia”…

Ku pamięci o ofiarnym wyborze, w hołdzie dla Wyklętych Bohaterów, organizatorzy gali Kwartalnika „Wyklęciprzekazują wszystkim Państwu zaproszenie na kolejną jej odsłonę – uroczyste spotkanie w lutym Anno Domini 2020.

 

 

Książka „Komendant »Bury«” dla bibliotek

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” wraz z firmą pragnącą zachować anonimowość ufundowały 400 egzemplarzy książki Michała Ostapiuka „Komendant »Bury«. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa »Burego« 1913-1949”. Część z egzemplarzy trafi do wybranych bibliotek uniwersyteckich i wydziałów/instytutów historii oraz bibliotek wojewódzkich. Z kolei 30 egzemplarzy przeznaczonych jest dla bibliotek województwa podlaskiego. Biblioteki z terenu województwa podlaskiego, które chcą otrzymać bezpłatny egzemplarz książki „Komendant »Bury«”, mogą skierować pismo w tej sprawie na adres e-mail: fundacjawykleci@gmail.com.

Wraz z książką „Komendant »Bury«” wysyłane będą zestawy Kwartalnika „Wyklęci”.

Wniosek o patronat medialny lub bezpłatne kwartalniki

W związku z licznymi wnioskami kierowanymi do Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” o patronat medialny lub bezpłatne przekazanie egzemplarzy Kwartalnika „Wyklęci” na wydarzenia organizowane przez stowarzyszenia, fundacje, szkoły itp. uruchomiony został specjalny formularz do ściągnięcia pod poniższym linkiem:

Wniosek Fundacja Kwartalnika Wyklęci

Uzupełniony wniosek należy przesłać na adres: fundacjawykleci@gmail.com

ZAPROSZENIE „Przysięgali na Orła i na Krzyż” – uroczystość w krakowskim Muzeum AK

Już po raz trzeci w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbędzie się uroczysta gala Kwartalnika „Wyklęci”, w trakcie której spotkają się kombatanci, rodziny Bohaterów, a także liderzy lokalnych środowisk patriotycznych. Wręczone zostaną Nagroda im. Sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” oraz Nagroda im. Michała Krupy „Wierzby” za wybitne zaangażowanie na rzecz przypominania o bohaterach powojennego podziemia. Wydarzenie uświetni koncert znanego barda Andrzeja Kołakowskiego. 1 lutego 2019 r. o godzinie 17:45 – zapraszamy!

– W ubiegłych latach Nagrody im. Sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” otrzymali por. Wacław Szacoń „Czarny” – przyjaciel ostatniego Żołnierza Wyklętego, oraz znany publicysta i historyk Tadeusz Płużański – zaznacza Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci” i sekretarz kapituł obu przyznawanych nagród. – To ważne wydarzenie. Spotkajmy się w krakowskim Muzeum AK – zaprasza Marek Franczak, syn sierżanta „Lalusia”.

Oprócz wręczenia nagród, podczas uroczystości zaprezentowane będą nowo wydane publikacje poświęcone Żołnierzom Wyklętym, m.in. „Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego »Bartka«” dr. Tomasza Greniucha, „Wnutriennicy, czyli cena zdrady” Roberta Radzika, „Mój ojciec – sierżant Laluś” Marka Franczaka, czy „O Polskę wolną i katolicką” ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB. Wręczone zostaną wówczas także Medale „Pro Patria” osobom zasłużonym dla przypominania o historii Polski. Całość wydarzenia uświetni koncert Andrzeja Kołakowskiego.

Uroczystość „Przysięgali na Orła i na Krzyż” organizowana jest przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci”, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Sponsorami wydarzenia jest Agencja Mienia Wojskowego Oddział w Krakowie oraz Suempol Sp. z o.o.

WSTĘP WOLNY! „Przysięgali na Orła i na Krzyż”, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie (ul. Wita Stwosza 12 – w pobliżu Dworca PKP), 1 lutego (piątek), godz. 17:45. Ze względu na możliwe trudności komunikacyjne występujące w Krakowie w godzinach popołudniowych należy wyruszyć do celu z odpowiednim zapasem czasowym.

(fot. materiały prasowe)

PKN Orlen Mecenasem Wydania książki o Zgrupowaniu kpt. „Bartka”

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazała się książka dr. Tomasza Greniucha „Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego »Bartka«”, do której dołączona została płyta DVD z filmem „Ziemia przemówiła”. Mecenasem Wydania publikacji jest PKN Orlen.

Dzięki wsparciu Mecenasa Wydania siedemset egzemplarzy książki trafi do bibliotek publicznych, filii bibliotecznych oraz bibliotek szkolnych na terenie województwa opolskiego, a także do bibliotek publicznych, filii bibliotecznych oraz bibliotek szkolnych w południowych powiatach województwa śląskiego (bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim, żywieckim i w miastach: Bielsko Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory).

Dzięki wsparciu finansowemu PKN Orlen udało się również obniżyć cenę publikacji. Książka zawiera 768 stron (ponad 200 stron zdjęć i map) w formacie B5.

Książkę można nabyć w księgarni internetowej: http://wydawnictwomiles.pl/produkt/chrystus-za-nas-my-za-chrystusa-historia-zgrupowania-oddzialow-lesnych-vii-slaskiego-okregu-narodowych-sil-zbrojnych-pod-dowodztwem-kpt-henryka-flamego-bartka-plyta-dvd-ziemia/

Zostań fundatorem zeszytów patriotycznych dla uczniów polskich szkół na Wileńszczyźnie!

W dniach 9-11 września Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, będzie wraz z Krzysztofem Bukowskim, synem oficera Wileńskiej AK kpt. Edmunda Bukowskiego „Zbyszka”, przebywał na Wileńszczyźnie prowadząc lekcje w polskich szkołach, w których zostawi zestawy książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych. W samochodzie będzie jeszcze miejsce na zeszyty szkolne z wizerunkami osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r. (Piłsudski, Dmowski, Haller, Daszyński, Korfanty, Witos, Paderewski). Koszt jednego zeszytu – 2,30 zł. Prosimy o wsparcie tego projektu.

Wpłaty można dokonać na konto Fundacji Kwartalnika Wyklęci: 88 1090 1665 0000 0001 3568 8244 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe – Wilno) lub przez płatność online: (kliknij tutaj).

Wspierajmy polskość na Wileńszczyźnie!

Projekt „Sto na Sto!” dla szkół we współpracy z Fundacją BGK

Projekt „Sto na Sto!” realizowany jest od 4 września br. we współpracy z Fundacją BGK – będącej Partnerem Strategicznym Projektu – z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W okresie od września do listopada 2018 r. Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, odbędzie sto lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których przy użyciu środków multimedialnych przedstawi losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Opowie również o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w latach II Rzeczypospolitej, co przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym”, „Alku”) i powojennego podziemia niepodległościowego.

Każdy uczeń otrzyma dwustronną ulotkę w formacie A5 stanowiącą podsumowanie przedstawionej podczas prelekcji wiedzy. Każdy uczeń otrzyma również zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych.

Ponadto wybrani uczniowie udzielający się podczas lekcji otrzymają zeszyty 32-kartkowe z serii „Drogi do Niepodległej” z wizerunkiem jednego z „ojców niepodległości” (Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos).

Z kolei każda ze stu szkół, w których odbędą się lekcje, otrzyma:

– zestaw ośmiu kolejnych numerów Kwartalnika „Wyklęci” (numery od drugiego do dziewiątego);

– zestaw wybranych książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w akcji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fundacjawykleci@gmail.com. Lekcja w ramach akcji „Sto na Sto!” trwa 45 minut. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów. Możliwe są spotkania zarówno z jedną klasą, wybranymi uczniami, jak i kilkoma klasami. Minimalny wiek uczniów to piąta klasa szkoły podstawowej. Po stronie szkoły leży zapewnienie sprzętu potrzebnego do wyświetlania prezentacji (laptop, rzutnik). W przypadku braku takiego sprzętu, możliwe jest przeprowadzenie lekcji bez środków multimedialnych.

 

Kajetan Rajskiur. 1994 r., absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i III roku teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, dziennikarz, publicysta. Autor wielu książek, m.in. dwutomowej publikacji Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski. Za prowadzoną działalność odznaczony również Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Medalem Ignacego Jana Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Wraz z Beatą Szydło – wiceprezesem Rady Ministrów – uhonorowany medalem pamiątkowym „W służbie Bogu i Ojczyźnie” przez starostę tarnowskiego Romana Łucarza. Redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, prezes zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. W latach 2014-2018 odbył blisko 600 wykładów i prelekcji (w tym około 300 wykładów i prelekcji w szkołach). Zarówno doświadczenie, jak również młody wiek prelegenta, pozwala tym skuteczniej dotrzeć do uczniów.