Projekt „Zasponsoruj kwartalnik Wyklęci dla szkoły”

Projekt „Zasponsoruj kwartalnik Wyklęci dla szkoły” polega na dystrybucji zestawu składającego się z ośmiu pierwszych numerów kwartalnika do placówek oświatowych wszystkich szczebli – szkół podstawowych i średnich oraz bibliotek publicznych.

Cena jednego zestawu (80 zł) zawiera koszt wydania oraz przesyłki, Fundacja nie zarabia na tych egzemplarzach. Detaliczna cena jednego numeru kwartalnika to 24.90 zł.

Projekt „Spotkania z historią – Żołnierze Wyklęci – prelekcje w szkołach”

Projekt „Spotkania z historią – Żołnierze Wyklęci – prelekcje w szkołach” polega na przeprowadzeniu w wybranej szkole bądź instytucji typu dom kultury/biblioteka/świetlica etc. prelekcji dotyczącej Żołnierzy Wyklętych. Prelegentami są członkowie zespołu redakcyjnego kwartalnika. Dotychczas przeprowadzonych zostało około trzystu prelekcji dla uczniów na terenie całej Polski, co gwarantuje doświadczenie i umiejętność odpowiedniego zainteresowania tematem.

Orientacyjny koszt jednego spotkania to 110 zł – kwota zawiera jedynie pokrycie wydatków związanych z przejazdem i ewentualnym noclegiem prelegenta. Prelegent nie jest wynagradzany. Ponadto (przy jednorazowym wsparciu przekraczającym 2200 zł) każdy uczeń otrzyma dwustronną ulotkę w formacie A5 stanowiącą podsumowanie przyswojonej podczas prelekcji wiedzy, na której obok wiadomości historycznych znajdzie się również logo sponsora z informacją o wsparciu projektu.

Projekt „Książki historyczne dla bibliotek”

Projekt „Książki historyczne dla bibliotek” polega na dystrybucji zestawu książek poświęconych tematyce historycznej, szczególnie dotyczących Żołnierzy Wyklętych, do placówek oświatowych wszystkich szczebli – szkół podstawowych i średnich oraz bibliotek publicznych.

Cena jednego zestawu (80 zł) zawiera koszt książek oraz przesyłki. Zawartość zestawu będzie ustalana w miarę możliwości pozyskiwania środków.