Dr Wojciech Łukaszewski

autor

 ur. w 1977 r. Zajmuje się historią najnowszą Polski, a w szczególności okresem 1945-1956 oraz szeroko rozumianymi dziejami Mazowsza Północnego. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych m.in. w „Studiach Mazowieckich”, „Roczniku Przasnyskim”, „Kurpie”, „Głosie Katolickim”, ciechanowskim piśmie historycznym „Reduta” oraz „Krasnosieleckich Zeszytach Historycznych”. Dziennikarz Tygodnika Ostrołęckiego oraz „Wieści znad Orzyca”.Jest członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Pełni funkcję dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu, pow. przasnyski.