Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

autor

ur. w 1973 r., salezjanin, kapłan, teolog, historyk, publicysta. Dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W latach 2003-2011 wicepostulator procesu kanonizacyjnego II grupy męczenników II wojny światowej. W poszukiwaniach naukowych zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii. Członek wielu stowarzyszeń naukowych i społecznych, m.in. Związku Żołnierzy NSZ Okręg Wielkopolska. Współorganizator Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz pielgrzymek kibicowskich na Jasną Górę. Adres do korespondencji: wonsal_@poczta.onet.pl.