Mariusz Solecki

autor

Lubuszanin, ur. w 1975 r. w Szprotawie, polonista, autor książek (Historie pisane przez wojnę, 2015;Literackie portrety żołnierzy wyklętych. Esej o literaturze polskiej lat 1948–2010, 2013; Słownik egzemplaryczny 44 środków artystycznego wyrazu, 2011), e-booków (Piłka nożna i poezja, 2012; Wojna zwykłych ludzi, 2011) oraz licznych artykułów (historia literatury, krytyka literacka, reportaż historyczny).