Numer 10 (2/2018)

Oprawa: miękka

Liczba stron: 276

Format: 233 x 163 mm

Numer ISSN: 2450-4874

 

SPIS TREŚCI:

Słowo redaktora naczelnego

Karolina Chwist – „Wolnych ludzi nic nie złamie”. II Gala Kwartalnika „Wyklęci”

Laudacja prof. Tomasza Panfila na cześć Tadeusza Płużańskiego

Laudacja ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB na cześć Konrada Łęckiego

Uroczystość „Wolnych ludzi nic nie złamie” 9 lutego 2018 r. w obiektywie Jana Lorka oraz Marcina Niewaldy

Temat numeru

Krzysztof Bukowski – O duchowieństwie wileńskim w czasie wojny i w okresie powojennym

Filip Musiał – Wierzę w to, co głoszę. O. Władysław Gurgacz SJ, kapelan Wyklętych

Michał Jerzy Chromiński – Kapelani Rejonu NSZ Mrozy – ks. prałat Kazimierz Fertak i ks. Wiktor Łubiński

Jan Hlebowicz – Józef Waląg. Ksiądz w smoczej jamie

Maria Smolińska – Z Kresów na Kresy. Ks. dr ppłk Józef Zator-Przytocki (1912–1978)

Tomasz Greniuch – Kontakty Zgrupowania NSZ pod dowództwem kpt. „Bartka” z Kościołem katolickim

Konrad Kulig – Duszpasterz więzienny. Ks. Zbigniew Gadomski (1920–1993)

Rafał Dobrowolski – Kapłan wzorowej odwagi. Ks. Stanisław Zieliński (1911–1945)

Paweł Wąs – Kapłan „wyklęty”. Ks. Zdzisław Czosnykowski (1924–1996)

Myśmy rebelianci

Radosław Anasz – Wybrane sylwetki antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej na Kujawach i Pomorzu

Przemysław Bartosik – Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wobec środowiska endeckiego w powiecie wałeckim w latach 1948-1954 (przyczynek do problematyki)

Skazany za działalność w NSZ. Z ppor. Kazimierzem Witkowskim rozmawia Kamil Janczarek

Wojciech Łukaszewski – Nieskrępowane słowo. Prasa konspiracyjna na Północnym Mazowszu w latach 1945–1948

Maria Szlezynger – Najcięższa bitwa „Marcysi”. Emilia Malessa (1909–1949)

Tomasz Panfil – Czyń co Ci nakazuje Honor Twój. Major Andrzej Czaykowski „Garda” (1912–1953)

Anna Mandrela, Krzysztof Tracki – Zaprzedany prokurator. Co kryją teczki Czesława Łapińskiego? Nowe fakty z życia kata Witolda Pileckiego

Mariusz Solecki – Z KBW na Parnas. Przypadek Jerzego Grzymkowskiego

Paweł Stasiak – Represje stosowane wobec Żołnierzy Wyklętych

Michał Czacharowski – „Prowadziłem akcje przeciwko wysiedlaniu Polaków z Zamojsczyzny i Biłgorajskiego”. Pierwsze kroki w partyzantce Cichociemnego mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

Ze wspomnień rodzinnych

Bogusław Marek Szulc – Wspomnienie syna. Irena Arnowska/Szulc (1925–2013)

Ku Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci

Weronika Girys-Czagowiec – Jak trudno ustalić imiona/ wszystkich tych co zginęli/ w walce z władzą nieludzką – o kilku wierszach Zbigniewa Herberta

Albert Ogiolda – Bieg Tropem Wilczym w Opolu

Książki

Mój ojciec – sierżant Laluś

Jan Piwnik „Ponury” i Świętokrzyskie Zgrupowania Partyzanckie AK

Varia

Walczyłem pod Arnhem. Z płk. Alfonsem Maćkowiakiem rozmawia Izabela Parowicz

Zasponsoruj Kwartalnik „Wyklęci” bibliotece!

Autorzy