Piotr Kaszubowski

autor

ur. w 1969 r. w Warszawie, mgr etnologii, historyk, regionalista, publicysta, poeta, animator kultury. W latach 2000-2010 kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Od 2011 r. prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Członek-założyciel Związku Literatów na Mazowszu, od 2014 r. sekretarz zarządu. Ponadto wiceprezes Oddziału Północno-Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Okręgu Ziemi Przasnyskiej Związku Piłsudczyków RP TPJP, sekretarz Klubu „Gazety Polskiej” w Przasnyszu. Autor lub współautor kilkunastu książek (m. in. biografii Stanisława Chełchowskiego Potężny w duchu i potężny w ciele, zbioru poezji Pisane nocąoraz wspólnie z A. Borkowskim trzech tomów z serii Przasnyskie portrety). Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej oraz w pracach zbiorowych, przewodniczący Rady Redakcyjnej „Rocznika Przasnyskiego”.