150 lekcji o Polskim Państwie Podziemnym i Żołnierzach Wyklętych

We wrześniu i październiku 2021 r. Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” realizowała zadanie „Kompleksowy program edukacyjny podnoszący świadomość historyczną i propagujący postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży”. Jego celem było przeprowadzenie 150 lekcji dotyczących historii Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych dla 150 klas (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od 11 do 19 lat) w szkołach na terenie Polski oraz skierowanie 150 pakietów książek dotyczących najnowszej historii Polski do 150 szkół na terenie kraju.

W zajęciach uczestniczyło ponad 3000 uczniów. Do wszystkich szkół, w których odbywały się lekcje, zostały skierowane bezpłatne pakiety książek dotyczących najnowszej historii Polski. Ponadto na podstawie zgłoszeń nadsyłanych do Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” pozostałych 114 pakietów książek zostało skierowane do zgłaszających się placówek edukacyjnych.

Przeprowadzenie zajęć i wzbogacenie zasobów bibliotecznych o pozycje dotyczące najnowszej historii Polski przyczyniły się do zwiększenia wiedzy dzieci i młodzieży o historii Polski z lat 1939-1963.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej.