Chcesz wesprzeć wydanie monografii o Zgrupowaniu NSZ kpt. „Bartka”? Kliknij!

Dr Tomasz Greniuch przygotował monografię naukową „Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych”, będącą jego poszerzoną rozprawą doktorską. To pierwsza w dziejach publikacja przedstawiająca w sposób wyczerpujący jedną z najsilniejszych struktur podziemia po II wojnie światowej. Komuniści obeszli się z nimi bezwzględnie – około stu żołnierzy NSZ w trzech turach zostało brutalnie wymordowanych. Do najsłynniejszych akcji Zgrupowania należała defilada w Wiśle 3 maja 1946 r.

Książka ukaże się we wrześniu lub październiku 2018 r. nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. Objętość publikacji to ponad 600 stron, ponadto zawierać ona będzie 100 stron aneksów (dokumenty archiwalne) oraz 50 stron wkładki ze zdjęciami (większość z nich dotychczas niepublikowanych), w formacie B5. Chcemy książkę wydać starannie, estetycznie, w twardej oprawie, w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy. Ponadto część nakładu zamierzamy przekazać nieodpłatnie bibliotekom szkolnym i publicznym, szczególnie na terenie województw śląskiego i opolskiego, a więc tam, gdzie działał kpt. Henryk Flame „Bartek”.

Jak się domyślacie – niesie to ze sobą spore koszta, około 60 tysięcy złotych.

Nie zwracamy się z prośbą o wsparcie do osób prywatnych. Wystarczającą pomocą z Waszej strony będzie zakupienie egzemplarza (a może kilku egzemplarzy?), gdy książka się już ukaże. Niektórzy jednak z Was mają firmy, jesteście przedstawicielami spółek i instytucji. Korzyść dla Darczyńcy będzie wymierna – logo lub reklama w publikacji, a więc promocja firmy/instytucji jako mecenasa bezprecedensowego patriotycznego projektu.

Korzyści dla Darczyńcy (przy kwocie minimum 2 tys. zł):

Logotyp Darczyńcy zostanie zamieszczony na jednej z ostatnich stron książki lub na IV stronie okładki. Darczyńcy zostanie przekazanych pięć egzemplarzy publikacji objętej Projektem. Ponadto informacja o dofinansowaniu Projektu zostanie zamieszczona:

– w kolejnym numerze Kwartalnika „Wyklęci”. Nakład jednego numeru wynosi 6300 egzemplarzy (ilość stron 276);

– co najmniej pięć razy na profilu Kwartalnika „Wyklęci” na Facebooku: https://www.facebook.com/KwartalnikWykleci/ (ponad 51 tys. polubień);

– na stronie internetowej Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”: https://kwartalnikwykleci.pl/.

 

Korzyści dla Darczyńcy (przy kwocie minimum 10 tys. zł):

Logotyp zostanie zamieszczony na IV stronie okładki. Na jednej z ostatnich stron książki będzie zamieszczona całostronicowa reklama Darczyńcy. Istnieć będzie możliwość wystawienia roll-up’u podczas premiery publikacji. Darczyńcy zostanie przekazanych dwadzieścia egzemplarzy publikacji objętej Projektem. Ponadto całostronicowa reklama Darczyńcy oraz informacja o dofinansowaniu Projektu zostanie zamieszczona:

– w kolejnym numerze Kwartalnika „Wyklęci”;

– co najmniej dziesięć razy na profilu Kwartalnika „Wyklęci” na Facebooku: https://www.facebook.com/KwartalnikWykleci/;

– na stronie internetowej Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”: https://kwartalnikwykleci.pl/.

Gdyby jednak ktoś z osób prywatnych chciał wesprzeć wydanie i rozpowszechnianie książki dr. Tomasza Greniucha „Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych”, dowolną kwotę można wpłacić na konto: Fundacja Kwartalnika Wyklęci 88 1090 1665 0000 0001 3568 8244 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe – Bartek).

 

Bliższe informacje: tel. 535 583 309, fundacjawykleci@gmail.com