„Jak uczyć historii?”

Pod takim tytułem 24 czerwca 2023 r. odbyła się w Krakowie konferencja o poszukiwaniu dróg przekazu wiedzy o najnowszej historii Polski młodemu pokoleniu organizowana przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci”.

Jednym z najważniejszych zadań Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” jest prowadzenie działalności edukacyjnej oraz patriotycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie historii Polski. Od początku powstania fundacji zrealizowano ponad tysiąc lekcji o historii Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy Wyklętych. Wśród tematyki poruszanej podczas zajęć były także bohaterskie przykłady żołnierzy Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-bolszewickiej czy wojny obronnej 1939 r. Od początku istnienia fundacji wspiera ona biblioteki szkolne i publiczne w dostępie do literatury popularyzatorskiej zajmującej się najnowszą historią Polski.

Z tych racji oczywistym jest, że temat wychowania patriotycznego młodzieży jest ważny dla naszego środowiska szczególnie współcześnie, gdy zainteresowanie historią wśród młodzieży jest wyraźnie niższe niż dekadę temu. Podczas konferencji „Jak uczyć historii” staraliśmy się odpowiedzieć na postawie pytanie z perspektywy różnych doświadczeń i specyfiki grupy docelowej. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” przy ul. Feliksa Konecznego 8/6U w Krakowie. W konferencji wzięli udział następujący prelegenci:

Barbara Nowak (Małopolski Kurator Oświaty) – „Nauczanie historii w systemie polskiej oświaty w 2023 r.”;

Jadwiga Klimonda (Stowarzyszenie Dzieci Serc) – „Edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”;

Kajetan Rajski (Centralny Zarząd Służby Więziennej) – „Zaangażowanie Służby Więziennej w edukację patriotyczną, obywatelską i prawną młodzieży”;

Panel dyskusyjny pt. „Rola instytucji muzealnych w edukacji historycznej”: dr Marek Szymaniak (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), Mariusz Dawidko (Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce);

Panel dyskusyjny pt. „Zadania organizacji pozarządowych w edukacji patriotycznej”: Kazimierz Socha-Borzestowski (Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz), Michał Mitoraj (Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne  „Pro Patria”), Kamil Janczarek (Stowarzyszenie im. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”).

Konferencję poprowadził Jacek Ożóg.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.