Książka „Komendant »Bury«” dla bibliotek

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” wraz z firmą pragnącą zachować anonimowość ufundowały 400 egzemplarzy książki Michała Ostapiuka „Komendant »Bury«. Biografia kpt. Romualda Adama Rajsa »Burego « 1913-1949”. Część z egzemplarzy trafi do wybranych bibliotek uniwersyteckich i wydziałów/instytutów historii oraz bibliotek wojewódzkich. Z kolei 30 egzemplarzy przeznaczonych jest dla bibliotek województwa podlaskiego. Biblioteki z terenu województwa podlaskiego, które chcą otrzymać bezpłatny egzemplarz książki „Komendant »Bury«”, mogą skierować pismo w tej sprawie na adres e-mail: fundacjawykleci@gmail.com.

Wraz z książką „Komendant »Bury«” wysyłane będą zestawy Kwartalnika „Wyklęci”.