Nieodpłatne egzemplarze czasopisma na piknik patriotyczny w Nowym Sączu

Fundacja Kwartalnika Wyklęci przekazała 70 egz. Kwartalnika Wyklęci na rzecz pikniku patriotycznego w Nowym Sączu, który odbędzie się 9 października 2022 r.