O Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”

Środowisko Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” prowadzi intensywne działania na rzecz popularyzacji wiedzy o powojennym podziemiu niepodległościowym i sprawach związanych z obroną cywilizacji łacińskiej. Od 2016 r. wydajemy Kwartalnik „Wyklęci”. Każdy z numerów ma 276 stron, wśród autorów są zarówno historycy, regionaliści, jak i pasjonaci oraz krewni Żołnierzy Wyklętych. Na łamach czasopisma relacjonujemy również bieżące formy aktywności patriotycznej, szczególnie na szczeblu lokalnym. Cyklicznie część nakładu przeznaczamy do bibliotek publicznych i szkolnych, zaopatrując je w podstawową literaturę poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

Od maja 2019 r. tworzymy Internetowy Katalog Żołnierzy Wyklętych listawykletych.pl, w którym zamieszczane są biogramy żołnierzy i działaczy drugiej konspiracji zawierające podstawowe informacje o poszczególnych postaciach, często dziś zapomnianych. Dzięki katalogowi udaje się uzyskać kontakt z dotychczas nieznanymi nam krewnymi żołnierzy podziemia.

W latach 2015–2021 przeprowadziliśmy blisko 900 prelekcji w szkołach podstawowych i średnich, w trakcie których zaznajamialiśmy uczniów z historią Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego, promując przede wszystkim postaci rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”.

Ponadto wydajemy liczne publikacje naukowe i popularnonaukowe, m.in.:

  • Krzysztof Bukowski, Mój ojciec kapitan Zbyszek. Polskość po wileńsku;
  • Marek Franczak, Mój ojciec – sierżant Laluś;
  • Zbigniew Kaszlej, Bartłomiej Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944–1956;
  • Jerzy Klistała, Duchowni. Ofiary niemieckiego zniewolenia;
  • Robert Radzik, Wszystko dla kochanej Ojczyzny. Rzecz o por. Tadeuszu Narkiewiczu „Ciemnym”;
  • Kajetan Rajski, Żołnierze Wyklęci (1944–1963);
  • Robert Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945–1956);
  • Waldemar Brenda, Wyklęci bohaterowie. Ludzie podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurach po 1945 r.;
  • Ziemowit Kalinowski, Ryngraf z gałązkami jedliny. Słownik biograficzny podziemia niepodległościowego w Beskidzie Makowskim 1945–1956.

Począwszy od maja 2021 r. wydajemy „Dzieła zebrane” prof. Feliksa Konecznego – krakowskiego historyka i historiozofa, twórcy oryginalnej teorii cywilizacji. We wrześniu 2021 r. swoje funkcjonowanie rozpoczęło krakowskie Centrum Edukacji Patriotycznej im. Prof. Feliksa Konecznego mieszczące się w siedzibie Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” przy ul. Feliksa Konecznego 8/6U w Krakowie. W miejscu tym cyklicznie odbywają się wykłady dotyczące najnowszej historii Polski oraz obrony cywilizacji łacińskiej.

Rokrocznie w Krakowie organizujemy Galę Kwartalnika „Wyklęci” – wydarzenie cieszące się znaczącą popularnością wśród środowisk kombatanckich i niepodległościowych, w trakcie którego przyznawane są Nagrody im. Sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” oraz Michała Krupy „Wierzby” za szczególne zasługi na rzecz upamiętniania bohaterów drugiej konspiracji. Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody im. Sierż. Józefa Franczaka „Lalusia” znaleźli się m.in. por. Wacław Szacoń „Czarny”, red. Tadeusz Płużański, gen. Wiesław Kukuła czy dr Karol Nawrocki. Z kolei Nagrodę im. Michała Krupy „Wierzby” otrzymali m.in. Andrzej Kołakowski, Lech Makowiecki i Norbert „Smoła” Smoliński.

W 2017 r. byliśmy inicjatorami i organizatorami utworzenia Alei Dębów Pamięci Żołnierzy Wyklętych przy ul. Antoniego Hetmana w Brzezinach (woj. łódzkie). W marcu 2021 r. zorganizowaliśmy konferencję on-line dotyczącą historii kobiet skazanych przez komunistyczną władzę na karę śmierci i zamordowanych za działalność na rzecz niepodległej Polski. Stworzyliśmy wystawy dotyczące kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” i sierż. Józefa Franczaka „Lalusia”, a także portal internetowy franczak1963.pl poświęcony postaci ostatniego Żołnierza Wyklętego.

Prezesem Zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” jest Kajetan Rajski.

Stałym współpracownikiem fundacji oraz kierownikiem działu Kwartalnika „Wyklęci” poświęconego aktualnym formom upamiętnień żołnierzy drugiej konspiracji jest Kamil Janczarek. Urodził się 6 października 1988 r. Absolwent politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, student historii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 r. prezes Stowarzyszenia im. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, propagator historii, szczególnie dziejów Żołnierzy Wyklętych. Publicysta na łamach lokalnej prasy powiatu nowodworskiego i Mazowsza. Teksty jego autorstwa ukazywały się między innymi na portalu Historykon.pl i miesięczniku „Sieci Historii”.

Wspieramy lokalne wydarzenia patriotyczne, organizacje rajdów, budowy pomników, tworzymy środowisko ludzi oddanych Polsce.

Statut Fundacji Kwartalnika Wyklęci