Otwarcie nowej siedziby Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” oraz inauguracja działań Centrum Edukacji Patriotycznej im. Prof. Feliksa Konecznego w Krakowie

W Krakowie pod adresem ul. Feliksa Konecznego 8/6U od 4 września 2021 r. mieści się nowa siedziba Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” oraz powstałego Centrum Edukacji Patriotycznej im. Prof. Feliksa Konecznego.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia miejsca, w którym kontynuowane będą dotychczasowe działania fundacji oraz rozwijane nowe inicjatywy, odbyła się w gronie przedstawicieli środowiska patriotycznego. Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in. reprezentujący Instytut Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma (zastępca prezesa IPN), Cecylia Radoń (zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie), dr hab. Tomasz Balbus (Naczelnik Oddziałowego Archiwum IPN we Wrocławiu), prof. Janusz Kawecki (członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), Barbara Nowak (Małopolska Kurator Oświaty), Józef Knapik (wójt gminy Pleśna), synowie Żołnierzy Wyklętych – Marek Franczak (syn sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”) oraz Krzysztof Bukowski (syn kpt. Edmunda Bukowskiego ps. „Zbyszek”).

„Mam nadzieję, że to miejsce, będzie miejscem żywym, gdzie historia zarówno powojennego podziemia niepodległościowego, jak i najnowsza historia Polski, a także myśl, wokół której skupiał się prof. Feliks Koneczny, w tym miejscu będzie aktualna, będzie przedmiotem debaty, dyskusji, a także wdrożenia w życie, bo przecież to powinno być ukoronowaniem naszych wszelkich działań” – powiedział na początku Kajetan Rajski, Prezes Zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. Następnie podsumował działalność fundacji w ostatnich latach wymieniając najważniejsze podejmowane inicjatywy, takie jak wydawanie Kwartalnika „Wyklęci” oraz naukowych i popularnonaukowych publikacji, tworzenie Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych listawykletych.pl, działalność edukacyjna w postaci lekcji o Polskim Państwie Podziemnym i Żołnierzach Wyklętych prowadzonych w szkołach podstawowych i średnich, organizowanie wystaw, a także najnowsza działalność – wydawanie „Dzieł zebranych” prof. Feliksa Konecznego.
„Możemy powiedzieć, że te działania Fundacji Kwartalnika »Wyklęci « praktycznie od dziś prowadzone są dwutorowo” – zaznaczył Kajetan Rajski. „Z jednej strony to kontynuacja dotychczasowych działań, czyli edukacja, przypominanie o powojennym podziemiu niepodległościowym. Z drugiej zaś strony zostaje rozszerzona działalność fundacji – skupiamy się na myśli cywilizacyjnej, na tym, o czym pisał nasz patron, profesor Feliks Koneczny”. Przywołał następnie dwa znamienne cytaty z pracy „Polskie Logos a Ethos” tego autora: „Nie zrażajmy się. Ojcowie nasi umieli umierać dla Ojczyzny; my nie traćmy tej gotowości, a douczmy się żyć dla Ojczyzny, tj. umieć działać z korzyścią dla Niej”, oraz: „W tym kierunku wielkość polskiego Logosu i potęga Ethosu naszego, żeby zachodniej Europie otwierać oczy na grożące niebezpieczeństwo; przestrzec te czynniki, które przez nieznajomość spraw stają się nieświadomymi narzędziami walki podjętej przeciw zachodniej cywilizacji i chrześcijaństwu; dopomóc do utworzenia pozytywnego programu chrześcijańskiego państwa i społeczeństwa na nowy okres dziejów. W miarę spełniania tego celu będziemy się stawali ośrodkiem nowego porządku w Europie. Jeżeli się nam powiedzie zapewnić wyłączność cywilizacji łacińskiej w Europie środkowej, idee polskie zdobędą sobie nie tylko ku Wschodowi pole ekspansji kulturalnej, lecz oprą się na opoce Zachodu; a wtenczas Ethos polskie dokona nowej ewolucji ku Civitas Dei pośród społeczeństw chrześcijańskich”.
Swoje inauguracyjne przemówienie zakończył słowami: „Drodzy Państwo! Mam zaszczyt i przyjemność ogłosić, że Centrum Edukacji Patriotycznej im. Prof. Feliksa Konecznego w Krakowie uważam za otwarte!”.

W dalszej kolejności dr Mateusz Szpytma odczytał list od Prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego zapewniając, że jego treść jest „wyrazem serca i deklaracją do współpracy”. W liście znalazło się odniesienie do działalności Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” oraz postaci prof. Feliksa Konecznego. „Przywiązanie Polaków do wartości cywilizacji łacińskiej, opartej o etykę chrześcijańską, umiłowanie prawdy i poszanowanie dla prawa, najpełniej uwidoczniło się w czasie walki z dwoma totalitaryzmami” – podkreślił dr Karol Nawrocki. Pełen tekst listu prezentujemy na koniec niniejszego artykułu.

Prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powiedział do zebranych w Centrum Edukacji Patriotycznej im. Prof. Feliksa Konecznego: „Działania, które realizuje Fundacja Kwartalnika Wyklęci oraz współpracujące z nią osoby, to jest właśnie ta posługa myślenia, o której mówił św. Jan Paweł II – odpowiedzialność za stawiane pytania, ale również wiarygodność w poszukiwaniu na nie właściwych i prawdziwych odpowiedzi”.

Program nauczania oraz kształtowanie świadomości młodzieży jest szczególnym przedmiotem troski i tematem debaty w nowej siedzibie Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. „Z ogromną radością uczestniczę w dzisiejszym początku czegoś, co uważam za niezmiernie ważne” – powiedziała w trakcie uroczystości Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak. Pani Kurator wskazała na doniosłą rolę przedsięwzięć Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”, wypełniających wciąż obecną lukę w nauczaniu historii współczesnej. „Dzisiejsze spotkanie jest jednym z pierwszych stopni rozpoczęcia dużo szerszej działalności, już dzisiaj przykładają Państwo rękę do tego, żeby wojna cywilizacyjna była wygrana” – dodała Pani Kurator. Następnie odczytała list od Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. „Kultywowanie pamięci historycznej to niezwykle istotny element patriotycznego wychowania, pozwalający budować poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju” – napisał prof. Czarnek. Całość listu prezentujemy na końcu tekstu.

Do uczestników uroczystego otwarcia siedziby Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” swój list skierował także minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pisał w nim między innymi: „Pamięć o dokonaniach weteranów walk niepodległościowych może być dla nas źródłem Duzy z dziejów naszego narodu. Dowodzą one bowiem, że my Polacy potrafimy działać w skrajnie trudnych, niekiedy wręcz dramatycznych warunkach. Dziś, kiedy mamy szczęście żyć i pracować w wolnej już Polsce, postawa pokolenia czasów wojny i okresu powojennego może być dla nas czytelnym i wymownym przykładem (…). Za wypełnianie wyjątkowej edukacyjnej misji jak najserdeczniej Państwu dziękuję”. Z treścią listu ministra Jana Józefa Kasprzyka można zapoznać się w podsumowaniu tekstu.

List Ministra Kasprzyka odczytał Krzysztof Bukowski, syn kpt. Edmunda Bukowskiego, zamordowanego w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Ze swojej strony dodał, wypowiadając się w imieniu dzieci Żołnierzy Wyklętych, że „to środowisko ma wiele do zawdzięczenia Kwartalnikowi »Wyklęci«, który ich wysunął z cienia, przygarnął i wypromował, za to bardzo dziękujemy i staramy się z Markiem Franczakiem pomagać”.

Po uroczystości otwarcia nowej siedziby odbył się pierwszy wykład. Nosił on tytuł „Egzekutorzy z Kedywu Wileńskiej AK”, a wygłosił go dr hab. Tomasz Balbus z wrocławskiego IPN. Nagranie tego wykładu dostępne jest w nowoutworzonym kanale Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” na YouTube. Całość wydarzenia podsumował koncert akordeonowy w wykonaniu Krzysztofa Jamroza, pieśni patriotyczne zaprezentowała zaś Aleksandra Krzyworzeka.

Centrum Edukacji Patriotycznej im. Prof. Feliksa Konecznego zaprasza do odwiedzin od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, pod adresem: ul. Feliksa Konecznego 8 (lokal użytkowy 6 przy klatce D) w Krakowie.

 

Karolina Chwist-Graczyk