Zgłoś szkołę do lekcji o bohaterskich żołnierzach Wojska Polskiego

Organizatorem lekcji o żołnierzach Wojska Polskiego jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”.

???? Termin odbywania się zajęć: grudzień 2022 r. – listopad 2023 r.
Lekcje odbywają się zdalnie lub stacjonarnie. Przy wyborze formy zdalnej uczniowie uczestniczą w zajęciach w szkole (połączenie za pomocą platformy Skype lub Microsoft Teams, wyświetlanie obrazu na tablicy multimedialnej lub ekranie). ????
⏳ Czas trwania zajęć to 45 minut (jedna godzina lekcyjna). Lekcje odbywają się zazwyczaj w godzinach przedpołudniowych.

 ???? Uczniowie biorący udział w lekcjach powinni mieć co najmniej 1️⃣2️⃣ lat.
W przypadku znacznej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zrealizowania lekcji w wybranych szkołach.

Zagadnienia poruszane w czasie zajęć:
1. Postać Bolesława Zajączkowskiego.
2. Bitwa pod Zadwórzem.
3. Postać Władysława Raginisa.
4. Obrona Wizny.
5. Postać Stanisława Maczka.
6. Podziemie niepodległościowe.
7. Postać Jana Rodowicza.

8. Postać Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.