73. rocznica śmierci Feliksa Karola Konecznego

– Są takie osobowości, które wnoszą do świata nauki i kultury myśli budzące uznanie i stające się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oddajemy dzisiaj hołd Feliksowi Konecznemu, który był jednym z takich właśnie ponadczasowych twórców i inspiratorów – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W 73. rocznicę śmierci polskiego historyka, filozofa i publicysty wicewojewoda złożył kwiaty na jego grobie znajdującym się na krakowskim cmentarzu na Salwatorze. Wicewojewodzie towarzyszył prezes Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” Kajetan Rajski. Fundacja pod koniec ubiegłego roku zyskała nową siedzibę. Znalazła się ona w nowo utworzonym Centrum Edukacji Patriotycznej noszącym imię właśnie profesora Feliksa Konecznego i mieszczącym się w Krakowie przy ulicy F. Konecznego 8.

Feliks Koneczny urodził się w Krakowie w listopadzie 1862 r. Tutaj także uczył się i studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje prace naukowe prowadził także za granicą w archiwum w Watykanie. Jego kariera naukowa rozwijała się, przynosząc kolejne osiągnięcia i stopnie naukowe, do uzyskania tytułu profesora włącznie. Do historii przeszedł jako wybitny filozof i historyk. Zmarł 10 lutego 1949 r. w Krakowie.

 

Źródło: https://malopolska.uw.gov.pl/