Prezesem Zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” jest Kajetan Rajski. Urodził się 25 października 1994 r. Redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, opiekun serii „Dzieł zebranych” Feliksa Konecznego, redaktor prowadzący Internetowy Katalog Żołnierzy Wyklętych listawykletych.pl. Autor książek, m.in. dwutomowej publikacji „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych” i książki „Żołnierze Wyklęci (1944–1963)”. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2018), teologii na Akademii Katolickiej w Warszawie (2022) oraz studiów podyplomowych MBA (2022). Zdobywca I miejsca w Konkursie im. Prof. Lecha Morawskiego za pracę „Aspekty prawne przekazania władzy i funkcjonowania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie w 1939 r.”. Członek Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie oraz Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski. Za prowadzoną działalność odznaczony również Medalem Pro Bono Poloniae oraz Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji Narodowej.