Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

os. Kalinowe 3 lok. 50, 31-812 Kraków

adres korespondencyjny: ul. Feliksa Konecznego 8/6U, 31-216 Kraków

KRS 0000710113, NIP 9442257901, REGON 369024724

e-mail: fundacjawykleci@gmail.com

tel. 535 583 309