Kajetan Rajski członkiem Rady Muzeum Józefa Piłsudskiego

Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego z 19 października 2023 r. w skład Rady Muzeum przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku powołany został Kajetan Rajski, Prezes Zarządu Fundacji Kwartalnika Wyklęci.