Kajetan Rajski członkiem Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

14 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki wręczył nominacje do Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wśród nowo powołanych członków Rady jest Kajetan Rajski, Prezes Zarządu Fundacji Kwartalnika Wyklęci.

Skład Rady:

 • Patryk Jaki
 • Sebastian Kaleta
 • Jan Józef Kasprzyk
 • Anna Kołakowska
 • Maciej Korkuć
 • Mateusz Kotecki
 • Janusz Kotowski
 • Piotr Mazurek
 • Piotr Niwiński
 • Piotr Oleńczak
 • Kajetan Rajski
 • Paweł Szabłowski
 • Marek Szymaniak
 • Krzysztof Wyszkowski
 • Małgorzata Zwiercan

Instytut Pamięci Narodowej od 17 marca 2022 r. jest organem prowadzącym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Rada Muzeum jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie wypełniania przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Liczy od 5 do 15 członków, których powołuje i odwołuje prezes IPN.

Fot. Mikołaj Bujak (IPN)