Konferencja o Feliksie Konecznym

W siedzibie Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” 19 listopada 2022 r. odbyło się wydarzenie „Życie i myśl Feliksa Konecznego. Konferencja w 160. rocznicę urodzin Profesora”. Partnerem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej.

W konferencji uczestniczyło ośmiu prelegentów oraz około 80 uczestników. O godz. 10:30 spotkaliśmy się przy grobie Feliksa Konecznego na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie, gdzie złożono kwiaty w imieniu Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, który objął wydarzenie swoim patronatem honorowym, Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity oraz Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. Następnie o godz. 12:00 rozpoczęła się konferencją, którą poprowadził red. Filip Memches. Wystąpili następujący prelegenci:

prof. dr hab. Jan Żaryn – „Biografia Feliksa Konecznego. Uczony, który przerósł swoją epokę”;

prof. dr hab. Jacek Bartyzel – „Feliksa Konecznego teoria cywilizacji i swoistość kultury polskiej na tle porównawczym”;

dr hab. Paweł Skrzydlewski – „Rola narodu w życiu osoby w ujęciu Feliksa Konecznego”;

dr hab. Tomasz Balbus – „Profesor Feliks Koneczny w Wilnie (1919-1929)”;

dr Mariusz Jabłoński – „Kultura myślenia i kultura czynu – dwie konieczności życia narodu”;

dr Jakob Maziarz – „Środowisko krakowskich historyków przełomu XIX i XX w.”;

Kajetan Rajski – „Problematyka czeska w pracach Feliksa Konecznego”;

Konrad Walerski – „Idea Zjednoczonej Europy a teoria cywilizacji Feliksa Konecznego”.

Nagrania poszczególnych wystąpień można znaleźć na kanale Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” w serwisie YouTube.