„Narodowe Zjednoczenie Wojskowe” – wywiad z Robertem Radzikiem

Gościem rozmowy o historii Narodowego Zjednoczenia Wojskowego jest Robert Radzik, autor licznych książek i artykułów poświęconych historii powojennego podziemia niepodległościowego, m.in. monumentalnego albumu „Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956)”. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy i subskrybowania kanału: