Kwartalnik „Wyklęci”

nr 4 (28) 2022

W numerze:

 • Działania na rzecz popularyzacji wiedzy o Żołnierzach Wyklętych
 • Kinga Owczarska Bluza mundurowa mjr. „Zapory”
 • Tomasz Balbus Szturmowcy „Burego”
 • Kajetan Rajski „Iudica me Deus”. Duchowość o. Władysława Gurgacza SJ ps. „Sem”
 • Waldemar Handke Niewyobrażalne? A jednak… Niezłomny – burmistrzem… Jan Woś ps. „Jarosz”, „Warta”, „Jerzy”
 • Paweł Felczak Mniej znany brat. Historia Szczepana Stryjewskiego ps. „Józef”
 • Waldemar Handke Dziewczyny z SN – NSZ – Armii Polskiej z terenu Wielkopolski
 • Pod red. Ryszarda Więcka Działalność Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Ziemi Kozielskiej w latach 1945–1949
 • Waldemar Handke Bohater akcji w Zamościu – kończy swą życiową drogę w Wielkopolsce… Ppor. cz.w. Roman Szczur vel Roman Szumski ps. „Urszula”
 • Waldemar Handke Dziewczyny z Konspiracyjnego Związku Patriotów Polskich
 • Waldemar Handke „Orlęta” od SS. Urszulanek z Poznania…
 • Ziemowit Kalinowski Dowódcy wraz ze sztabem Grupy Operacyjnej AK „Błyskawica” na Makowszczyźnie – oddziałów podporządkowanych Zgrupowaniu Partyzanckiemu AK „Błyskawica” pod dowództwem Józefa Kurasia ps. „Ogień” oraz Armii Polskiej w Kraju
 • Waldemar Handke Z Naliboków do Międzyrzecza… Donat ps. „Danek” i Jan ps. „Konar” Waraksowie
 • Kamil Janczarek „Rój” zatrzymuje pociąg w rocznicę rewolucji październikowej
 • Paweł Felczak Jedna z wielu Rodzin Wyklętych – rodzina Kozaneckich
 • Robert Radzik Narodowe Zjednoczenie Wojskowe na Białostocczyźnie
 • Waldemar Handke Oficer WP i AK w „ludowym” Wojsku Polskim. Franciszek Podraza ps. „Nałęcz”
 • Romuald Rzeszutek Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu
 • Olga Grabowska Uroczystości w Niedziałkach
 • Kazimierz Socha-Borzestowski Odsłonięcie pomnika szwadronu ppor. „Żelaznego” w Sierakowicach
 • Jacek Gierwatowski 80. rocznica powstania NSZ – uroczystości w Elblągu
 • Kazimierz Socha-Borzestowski Piknik Patriotyczny na Kaszubach
 • Andrzej Józefowicz-Chmielewski 70. rocznica aresztowań Konfederatów. Uroczystości w Marezie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.