Kwartalnik „Wyklęci”

nr 2 (10) 2018

W numerze:

 • Słowo redaktora naczelnego
 • Karolina Chwist „Wolnych ludzi nic nie złamie”. II Gala Kwartalnika „Wyklęci”
 • Laudacja prof. Tomasza Panfila na cześć Tadeusza Płużańskiego
 • Laudacja ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB na cześć Konrada Łęckiego
 • Uroczystość „Wolnych ludzi nic nie złamie” 9 lutego 2018 r. w obiektywie Jana Lorka oraz Marcina Niewaldy

Temat numeru

 • Krzysztof Bukowski O duchowieństwie wileńskim w czasie wojny i w okresie powojennym
 • Filip Musiał Wierzę w to, co głoszę. O. Władysław Gurgacz SJ, kapelan Wyklętych
 • Michał Jerzy Chromiński Kapelani Rejonu NSZ Mrozy – ks. prałat Kazimierz Fertak i ks. Wiktor Łubiński
 • Jan Hlebowicz Józef Waląg. Ksiądz w smoczej jamie
 • Maria Smolińska Z Kresów na Kresy. Ks. dr ppłk Józef Zator-Przytocki (1912–1978)
 • Tomasz Greniuch Kontakty Zgrupowania NSZ pod dowództwem kpt. „Bartka” z Kościołem katolickim
 • Konrad Kulig Duszpasterz więzienny. Ks. Zbigniew Gadomski (1920–1993)
 • Rafał Dobrowolski Kapłan wzorowej odwagi. Ks. Stanisław Zieliński (1911–1945)
 • Paweł Wąs Kapłan „wyklęty”. Ks. Zdzisław Czosnykowski (1924–1996)

Myśmy rebelianci

 • Radosław Anasz Wybrane sylwetki antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej na Kujawach i Pomorzu
 • Przemysław Bartosik Urząd Bezpieczeństwa Publicznego wobec środowiska endeckiego w powiecie wałeckim w latach 1948–1954 (przyczynek do problematyki)
 • Skazany za działalność w NSZ
 • Z ppor. Kazimierzem Witkowskim rozmawia Kamil Janczarek
 • Wojciech Łukaszewski Nieskrępowane słowo. Prasa konspiracyjna na Północnym Mazowszu w latach 1945–1948
 • Maria Szlezynger Najcięższa bitwa „Marcysi”. Emilia Malessa (1909–1949)
 • Tomasz Panfil Czyń co Ci nakazuje Honor Twój. Major Andrzej Czaykowski „Garda” (1912–1953)
 • Anna Mandrela, Krzysztof Tracki Zaprzedany prokurator. Co kryją teczki Czesława Łapińskiego? Nowe fakty z życia kata Witolda Pileckiego
 • Mariusz Solecki Z KBW na Parnas. Przypadek Jerzego Grzymkowskiego
 • Paweł Stasiak Represje stosowane wobec Żołnierzy Wyklętych
 • Michał Czacharowski „Prowadziłem akcje przeciwko wysiedlaniu Polaków z Zamojsczyzny i Biłgorajskiego”. Pierwsze kroki w partyzantce Cichociemnego mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”

Ze wspomnień rodzinnych

 • Bogusław Marek Szulc Wspomnienie syna. Irena Arnowska/Szulc (1925–2013)

Ku Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci

 • Weronika Girys-Czagowiec Jak trudno ustalić imiona/ wszystkich tych co zginęli/ w walce z władzą nieludzką – o kilku wierszach Zbigniewa Herberta
 • Albert Ogiolda Bieg Tropem Wilczym w Opolu

Książki

 • Mój ojciec – sierżant Laluś
 • Jan Piwnik „Ponury” i Świętokrzyskie Zgrupowania Partyzanckie AK

Varia

 • Z płk. Alfonsem Maćkowiakiem rozmawia Izabela Parowicz Walczyłem pod Arnhem
 • Zasponsoruj Kwartalnik „Wyklęci” bibliotece!
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.