Kwartalnik „Wyklęci”

nr 3 (19) 2020

W numerze:

 • Bogdan Ścibut Bartek. Kpt./mjr pil. Henryk Flame ps. „Grot”, „Bartek” (1918–1947)
 • Tomasz Greniuch Pierwsze starcie
 • Tomasz Greniuch Defilada czyli marsz propagandowy kpt. „Bartka”
 • Mariusz Warachim Kobiety w zgrupowaniu NSZ kpt./mjr. Henryka Flamego „Bartka”
 • Kazimierz Wilk W oddziale Zgrupowania NSZ kpt./mjr. Bartka. Wspomnienie Jana Laszczaka – łącznika, zwiadowcy
 • Marcin Kruszyński Scharfenberg – do ostatniego guzika
 • Bogdan Ścibut Mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk. Ks. mjr Rudolf Marszałek ps. „Piotr Opoka”, „Stefan” (1911–1948)
 • Bogdan Ścibut Córka leśniczego Ferdynanda
 • Wiesław Snaczke Walka o wolność, gdy się raz zaczyna… Rodzina Koniorów z Polany Solisko
 • Stanisław Płużański Partyzant Henryka Flamego „Bartka”. Ppor. Stefan Siekliński ps. „Stefek”
 • Bogdan Ścibut Sztandar ojczyzny mojej
 • Mariusz Warachim Moje spotkania z „Bukiem”

Varia

 • Robert Rudnicki W służbie Bogu, Narodowi i Polsce. Księża Stanisław Szabelski i Stanisław Paraszewski
 • Piotr Wierzbicki Walka okupanta niemieckiego z polską inteligencją i nauczycielami – Zweite Sonderaktion in Krakau w dokumencie dr. Jana Bałabuszyńskiego

Ze wspomnień rodzinnych

 • Mateusz Ryżkowski – Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej… – Historia mojego pradziadka

Myśmy rebelianci

 • Ziemowit Kalinowski Czy to miała być druga operacja Lawina? Zagadki śmierci „Wichra” i „Dara”
 • Krzysztof Włoszczyński Strażniczka pamięci o por. Zygmuncie Wawrzyniaku ps. „Sęp”. Ś.p. Kazimiera Pawlak
 • Leszek Pszczółkowski Mazowsze Północne w ogniu
 • Arkadiusz Bąk, Kamila Pikusa Mrówcza praca na rzecz niepodległej Ojczyzny. Władysław Stanula ps. „Bolek”, „Mrówka” z Ołpin (1896–1956)
 • Grzegorz Gaweł Jan Dubaniowski na łamach Przeglądu Artyleryjskiego
 • Waldemar Handke Stracona we Wrocławiu. Helena Motykówna z oddziału „Otta”…
 • Paweł Felczak Poszlaki. Rzecz o śmierci por. Franciszka Majewskiego ps. „Słony”, dowódcy 4 Grupy Bojowej 11 Grupy Operacyjnej NSZ
 • Kamil Janczarek „Rój” zatrzymuje pociąg
 • Michał Ostapiuk (IPN) Kompanijny „Brzoza”. Historia ppor. Wiktora Jagody – dowódcy 2. kompanii 3. Wileńskiej Brygady AK
 • Konrad Kulig Żołnierze Wyklęci na ziemi olkuskiej
 • Tadeusz Chrzanowski Dla wolnej Polski. Nadleśniczy Bolesław Usow ps. „Konar” (1913–1954)
 • Okoliczności aresztowania majora „Łupaszki”w Osielcu pod Jordanowem
 • Wąwolnica – miasto wyklęte

Komunistyczni zbrodniarze

 • Krzysztof Andrzej Kierski (IPN Olsztyn) Jerzy Pokorny – sędzia z partyzancką przeszłością
 • Andrzej Józefowicz-Chmielewski Jeszcze o ubeku Henryku Wątrobie

Ku Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci!

 • Rafał Czyżyk Pamięć o Niepodległej. Obrazy powojennej Polski w prozie Kazimierza Orłosia
 • Z Arturem Czaplińskim, Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ale przede wszystkim kustoszem pamięci na Północnym Mazowszu rozmawia Kamil Janczarek Upamiętniać Bohaterów!
 • 70. rocznica śmierci żołnierzy z patrolu „Pilota”
 • Dariusz Duszyński Odsłonięcie pomnika w Miliczu
 • Mariusz Pawlak Obchody 74. rocznicy śmierci Majora Mariana Bernaciaka
 • Olga Grabowska Uroczyste obchody ku czci Żołnierzy Niezłomnych „Puszczyka”
 • Z Martą Sałdan, autorką Bloga Patriotki, rozmawia Marcin Matejuk Kochaj ojczyznę, ucz się i trenuj.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.