Kwartalnik „Wyklęci”

nr 3 (7) 2017

W numerze:

 • Słowo redaktora naczelnego
 • Rzeczypospolita wychodzi z ziemi kwatery „Ł”…
 • Odznaczenia dla publicystów Kwartalnika „Wyklęci”
 • Z Marcinem Kwaśnym, aktorem, rozmawia Kajetan Rajski Wyklęci to przykład walki o ideały

Temat numeru

 • Ks. Jarosław Wąsowicz SDB Świadectwo wiary rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Zbigniew Kononowicz Harcerz Witold Pilecki „po raz pierwszy zapoznaje się z granatem”
 • Mateusz Gawlik Tajna Armia Polska
 • Adam Cyra Witold Pilecki – dobrowolny więzień i uciekinier z KL Auschwitz
 • Daniel Porębski Historia pewnego grobu
 • Tadeusz Płużański Ochotnik do Auschwitz zmordowany przez komunistów
 • Tadeusz Płużański Kapo Cyrankiewicz?
 • Piotr Paterek Druh Witold Pilecki
 • Z Kroniki Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu
 • Barbara Maria Górczewska Spektakl Śmierć Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Izabela Danilewicz Pamięć o Witoldzie Pileckim wśród uczniów w Olsztynku
 • Biegiem czcimy Rotmistrza Witolda Pileckiego

Myśmy rebelianci…

 • Tomasz Greniuch Żołnierze Wyklęci w harcerskich mundurach. Sylwetki harcerzy w Zgrupowaniu NSZ „Bartka”
 • Andrzej Józefowicz-Chmielewski, Zbigniew Kołodziejski Milicjanci od „Stacha”
 • Bartosz Tomczak Twórczość literacka w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ
 • Paweł Glugla Żołnierz AK ziemi tarnowskiej, niezłomny, ofiara stalinizmu. Edward Rudziński „Rybak” (1929–2011)
 • Tomasz Toborek Największy sukces „Warszyca” – akcja na Radomsko
 • Michał Górski „Żołnierz nie umiera nigdy”. Antoni Heda „Szary” (1916–2008)
 • Rafał Sierchuła Historia oficera wywiadu NSZ. Franciszek Krawczykowski „Karol Fijałkowski”(1906–1952)
 • Robert Radzik Narada albo węzeł

Ze wspomnień rodzinnych

 • Jan Suchora „Twój ojciec był bandytą i ty też jesteś bandytą!”. Trudne losy rodziny Żołnierza Wyklętego
 • Tomasz Soczyński Spokrewniony z „Warszycem”. Andrzej Soczyński „Jędruś” (1926–1972)
 • Aniela Sędziak Patriotyzm zaklęty w pożółkłych fotografiach. Ppłk Stanisław Sędziak, cichociemny (1913–1978)
 • Józef Buczak „Rokosz” Wspomnienia
 • Antoni Buczak „Refosz” Wspomnienia z okresu okupacji niemieckiej i okupacji bolszewickiej
 • Julia Kołodziej Wojenne wspomnienia

Ku Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci

 • Krzysztof Żabierek Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. II edycja konkursu historycznego w Sompolnie
 • Kamil Janczarek Konkurs dla dzieci i młodzieży w Zakroczymiu
 • Katarzyna Sabat Walczyli o wolną i niezawisłą Polskę, w którą wierzyli i za którą umierać im przyszło. Żołnierze oddziału leśnego Tadeusza Gajdy „Tarzana”
 • Kazimierz Socha-Borzestowski III Kartuskie Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Recenzje

 • Jarosław Drożdżewski „Oto jest głowa Franczaka” – historia sierż. „Lalusia” w komiksie

Listy do redakcji

 • List otwarty w obronie prawdy historycznej. O majorze Wojska Polskiego, podpułkowniku Narodowych Sił Zbrojnych cc. Leonardzie Zub-Zdanowiczu
 • List Piotra Blecharczyka
 • Zasponsoruj Kwartalnik „Wyklęci” bibliotece!
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.