Kwartalnik „Wyklęci”

nr 4 (4) 2016

W numerze:

 • Słowo redaktora naczelnego
 • Z Wojciechem Kolarskim, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP rozmawia Kajetan Rajski 15 sierpnia 2016 r. Wyklęci na trwałe weszli do panteonu naszych bohaterów narodowych
 • Nagrody im. Sierż. Józefa Franczaka „Lalusia”i im. Michała Krupy „Wierzby”

Temat numeru

 • Paweł Wąs Antykomunistyczna konspiracja młodzieżowa okresu stalinowskiego
 • Ewa Rzeczkowska Harcerze Wyklęci. Organizacja „Stalowi Polacy” w latach 1944–1951
 • Andrzej Józefowicz-Chmielewski Gryfickie Panny Wyklęte – zachowały się jak trzeba. Związek Młodych Polskich Patriotów
 • Agnieszka Sławińska Historie trzech więźniarek z łagru Bojanowo
 • Krzysztof Szwagrzyk Konspiracja młodzieżowa na Dolnym Śląsku
 • Wojciech Łukaszewski Młodzież powiatu przasnyskiego i ostrołęckiego w walce z komunizmem
 • Kamil Janczarek Młodzieżowe organizacje konspiracyjne w Płocku
 • Andrzej Józefowicz-Chmielewski Harcerze – Filareci z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Organizacja Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej
 • Paweł Wąs Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1949–1954
 • Katarzyna Sabat „Kwiat Wolności – Polska Armia Krajowa” – niepodległościowa organizacja młodzieżowa w powiecie tarnobrzeskim (1953–1957)
 • Piotr Kardela Rozpracowanie przez UB i likwidacja Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej w Nowym Mieście Lubawskim
 • Mariusz Solecki Umarli zobowiązują żywych. Sprawa Bronka Kozaka
 • Krzysztof Dziadziuszko Polska Organizacja Podziemna „Wolność” (1950–1951)
 • Patrycja Ratyńska Młodzi krakowianie w walce o suwerenność kraju. Związek Walczącej Młodzieży Polskiej
 • Tomasz Greniuch Śmierć najeźdźcy komunistycznemu i wszystkim komunistom. Podziemny Orzeł Wolności
 • Tadeusz Płużański Mścił się za cierpienia, których nie doświadczył. Salomon Morel

Myśmy rebelianci…

 • Sandra Błażejewska Niesłusznie zapomniany bohater (II/II). Henryk Cybulski „Harry” (1910-1971)
 • Bartłomiej Szyprowski II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej 1948–1950 (II/II)
 • Piotr Tomasz Krajowa Policja Bezpieczeństwa
 • Michał Górski Lepszy niż James Bond – zapomniany superbohater z Remiszowic
 • Krzysztof Skłodowski, Magdalena Wołowska-Rusińska Wydarzenie historyczne roku – widowisko „Obława Augustowska. Lipiec 1945”
 • Oczyśćmy Polskę z reliktów komunizmu!
 • Z Tadeuszem Płużańskim rozmawia Weronika Girys-Czagowiec
 • Bartosz Tomczak Por. Tadeusz Gaertner „Kruk”, „Grot” – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych
 • Arkadiusz Marek W partyzantce u „Szefa Czesia” (II/II)
 • Krzysztof Żabierek Młody wiekiem o dojrzałym sercu bijącym dla Polski. Gabryel Fejcho „Bury”, „Ogień” (1927–1946)
 • Robert Radzik Granat, czyli epizod spod Śliwowa

Nie tylko w Polsce

 • István Pleyer, tłum. Jacek Ożóg Zapomniany węgierski ruch antykomunistyczny. Biała Gwardia

Ze wspomnień rodzinnych

 • Wanda Kalina Nowacka O moim ojcu Józefie Żółtowskim

Ku Waszej pamięci Żołnierze Wyklęci

 • Jadwiga Jęcz Żołnierze Wyklęci w twórczości poetyckiej Zbigniewa Herberta
 • Anna Straszyńska, Piotr Szymanowski Strzelecka 8 – chcieli zapomnieć!
 • Kazimierz Socha-Borzestowski Szwadron „Żelaznego” na Kaszubach
 • Rafał Tesmer Upamiętnienie 70. rocznicy powstania oddziału „Cichego”
 • Arkadiusz Cimoch Czy ich walka miała sens?
 • Marcin Maślanka Ożywiona historia Żołnierzy Wyklętych. Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF z Koszalina
 • Dariusz Janusz Strzelczyk Msza polska

Varia

 • Krystian Kratiuk Niezłomny krzyżowiec z Brazylii. Plinio Correa de Oliveira