Projekt „Spotkania z historią – Żołnierze Wyklęci – prelekcje w szkołach”

Projekt „Spotkania z historią – Żołnierze Wyklęci – prelekcje w szkołach” polega na przeprowadzeniu w wybranej szkole bądź instytucji typu dom kultury/biblioteka/świetlica etc. prelekcji dotyczącej Żołnierzy Wyklętych. Prelegentami są członkowie zespołu redakcyjnego kwartalnika. Dotychczas przeprowadzonych zostało około trzystu prelekcji dla uczniów na terenie całej Polski, co gwarantuje doświadczenie i umiejętność odpowiedniego zainteresowania tematem.

Orientacyjny koszt jednego spotkania to 110 zł – kwota zawiera jedynie pokrycie wydatków związanych z przejazdem i ewentualnym noclegiem prelegenta. Prelegent nie jest wynagradzany. Ponadto (przy jednorazowym wsparciu przekraczającym 2200 zł) każdy uczeń otrzyma dwustronną ulotkę w formacie A5 stanowiącą podsumowanie przyswojonej podczas prelekcji wiedzy, na której obok wiadomości historycznych znajdzie się również logo sponsora z informacją o wsparciu projektu.