„Walczyć jak nasi przodkowie”. Kolejny album Roberta Radzika

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazał się album Roberta Radzika „Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach”. To kolejne – obok „Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna” – monumentalne dzieło tego autora. Tym razem przedstawia nam historię i losy żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Mazowszu Północnym w latach 1945-1954. Na mapie historii powojennej walki przeciwko komunistycznej władzy narzuconej przemocą przez Związek Sowiecki region ten – obok Białostocczyzny i Podlasia – zajmuje wyjątkowe miejsce ze względu na liczebność i skalę oporu.

Partnerem wydania publikacji jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.