Wsparcie dla patriotycznych stowarzyszeń i fundacji!

Fundacja Kwartalnika Wyklęci wspiera stowarzyszenia i fundacje zajmujące się popularyzacją wiedzy o najnowszej historii Polski poprzez nieodpłatne przekazanie tym podmiotom egzemplarzy Kwartalnika Wyklęci. W roku 2021 przekazano m.in.:

420 egz. Towarzystwu Upiększania Miasta Kartuzy,

70 egz. Kołu Rejonowemu ŚZŻAK w Uchaniach (pow. hrubieszowski),

350 egz. Stowarzyszeniu Dzieci Serc,

602 egz. Stowarzyszeniu „Wolność i Niezawisłość – Inspektorat Śląsk”,

350 egz. Forum Pamięci Niegosławice,

364 egz. Stowarzyszeniu Patriotyczne Brzeziny,

434 egz. Stowarzyszeniu Sympatyków Odry Opole,

252 egz. na rzecz polskich szkół na terenie Belgii i Holandii,

1050 egz. wraz z pewną ilością zeszytów patriotycznych Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Szubin,

Zainteresowane otrzymaniem bezpłatnych egzemplarzy kwartalnika podmioty prosimy o kontakt.