Wystawa o „Roju” przemierza Mazowsze!

Przygotowana przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” wystawa o st. sierż. Mieczysławie Dziemieszkiewiczu ps. „Rój” eksponowana jest w miejscowościach Mazowsza Północnego. W ten sposób systematycznie przypominamy społeczeństwu o bohaterach naszej niepodległości.

Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój” to jeden z najsłynniejszych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Dowódca struktur Narodowego Zjednoczenia Wojskowego stawiał opór komunistycznej władzy wraz ze swymi podkomendnymi do początku lat pięćdziesiątych. Walka z sowieckim zniewoleniem możliwa była m.in. dzięki olbrzymiemu wsparciu ze strony ludności cywilnej, która uznawała Żołnierzy Wyklętych za swoich obrońców przed komunistycznymi prześladowaniami.

Dotychczas wystawa odwiedziła następujące miejsca: kościół pw. Św. Wawrzyńca i klasztor ojców kapucynów w Zakroczymiu; kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Czosnowie; kościół pw. Św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim; Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Dziękujemy gospodarzom za gościnność i życzliwe przyjęcie wystawy.

Koordynatorem wystawy jest Kamil Janczarek. Podmioty zainteresowane ekspozycją w kolejnych miesiącach prosimy o kontakt (kamil.janczarek2015@gmail.com).

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.