Zachęcamy do wsparcia naszych projektów społeczno-edukacyjnych!

Tysiące wysłanych egzemplarzy Kwartalnika „Wyklęci” i książek z tematyki powojennego niepodległościowego podziemia do bibliotek szkolnych i publicznych, ponad sto wykładów i prelekcji o Żołnierzach Wyklętych – to tylko wybrane aspekty działalności Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Szczególnie zależy nam na patriotycznym wychowaniu młodzieży. Pracujemy nad kolejnymi projektami, które mogą zostać zrealizowane dzięki pomocy ludzi i firm dobrej woli. Prosimy o wsparcie finansowe!

Wpłaty można dokonać na konto Fundacji Kwartalnika Wyklęci: 88 1090 1665 0000 0001 3568 8244 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe). Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!

Korzyści dla Darczyńcy/Fundatora/Sponsora (przy wpłatach minimum pięć tysięcy złotych):

  1. Całostronicowa reklama w kolorze (format 160 x 230 mm) w numerze lub kolejnych numerach Kwartalnika „Wyklęci”. Nakład jednego numeru wynosi 6300 egzemplarzy (ilość stron 276);
  2. Informacja o wsparciu naszej Fundacji może zostać zamieszczona:

– na profilu Kwartalnika „Wyklęci” na Facebooku: https://www.facebook.com/KwartalnikWykleci/ (ponad 50 tys. polubień);

– na stronie internetowej Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”: https://kwartalnikwykleci.pl/;

– na przygotowanych ulotkach rozdawanych podczas wykładów i prelekcji organizowanych przez Fundację.

  1. Inne korzyści:

– wystawienie roll-up’u Darczyńcy podczas kolejnej uroczystej gali Kwartalnika „Wyklęci” w Krakowie w lutym 2019 r. (na gali w 2017 r. było ponad 400 osób, a w 2018 r. blisko 500 osób, wśród nich ministrowie, posłowie, samorządowcy, Żołnierze Wyklęci i ich rodziny);

– podczas wspomnianej gali ewentualna możliwość krótkiej rozmowy z Darczyńcą lub jego przedstawicielem o podejmowanych działaniach w tematyce patriotycznej.