Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich usłyszały o Żołnierzach Wyklętych

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” we współpracy z Fundacją BGK zrealizowała projekt popularyzacji tematu historii podziemia niepodległościowego w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Do wszystkich tego typu placówek wysłane zostały zestawy książek poświęconych najnowszej historii Polski oraz lektur szkolnych i zeszytów. Ponadto zostały przeprowadzone zdalne zajęcia o Polskim Państwie Podziemnym i Żołnierzach Wyklętych w następujących placówkach:

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Warszawie-Falenicy,

– Zakład Poprawczy Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w Szubinie,

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach,

– Zakład Poprawczy w Poznaniu,

– Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu.