Kwartalniki dla Klubu Historycznego im. AK w Łasinie

Siedzibę Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” odwiedziła Pani Aleksandra Wojdyło. Fundacja przekazała 70 egzemplarzy Kwartalnika Wyklęci na potrzeby Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Łasinie.

Przypominamy zasady bezpłatnego otrzymania egzemplarzy kwartalnika:
1. Egzemplarze czasopisma bezpłatnie mogą otrzymać stowarzyszenia, fundacje, parafie, placówki oświatowe.
2. Istnieją dwa warunki. Pierwszy z nich to odbiór osobisty paczek przy ul. Feliksa Konecznego 8 w Krakowie (lokal przy klatce D, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:30). Nie wysyłamy takich ilości kwartalników pocztą ani kurierem.
3. Drugim warunkiem jest przeznaczenie egzemplarzy kwartalnika na nieodpłatne działania edukacyjne.
4. Kontakt: fundacjawykleci@gmail.com.