Kwartalniki dla środowiska Ruchu Młodzieży Solidarnej

826 egzemplarzy różnych numerów Kwartalnika „Wyklęci” zostało nieodpłatnie przekazanych wywodzącemu się jeszcze ze stanu wojennego środowisku Ruchu Młodzieży Solidarnej z Sulechowa (województwo lubuskie).

Przypominamy zasady bezpłatnego otrzymania egzemplarzy kwartalnika:
1. Egzemplarze czasopisma bezpłatnie mogą otrzymać stowarzyszenia, fundacje, parafie, placówki oświatowe.
2. Istnieją dwa warunki. Pierwszy z nich to odbiór osobisty paczek przy ul. Feliksa Konecznego 8 w Krakowie (lokal przy klatce D, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:30). Nie wysyłamy takich ilości kwartalników pocztą ani kurierem.
3. Drugim warunkiem jest przeznaczenie egzemplarzy kwartalnika na nieodpłatne działania edukacyjne.
4. Kontakt: fundacjawykleci@gmail.com.