Otrzymaj bezpłatny pakiet książek „LUDZIE, ZWIERZĘTA, BOGOWIE”

Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” zaprasza biblioteki publiczne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, fundacje i stowarzyszenia, a także jednostki Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Służby Więziennej do zgłaszania się do nieodpłatnego otrzymania pakietu 10 egzemplarzy książki „Ludzie, zwierzęta, bogowie” Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego. Jeśli reprezentujesz jedną z wyżej wymienionych typów instytucji/organizacji, uzupełnij formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/1ZpYn-3knE5BiKzAfNaadgb5hOVE7zNJy4Vvyw1Oenz0/viewform?edit_requested=true

Najsłynniejsza powieść Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego „Ludzie, zwierzęta, bogowie” stanowi zapis przeżyć z ogarniętej wojną domową Rosji, w której bezwzględni bolszewicy i ich agenci zapamiętale ścigają autora przemierzającego Azję Środkową. Czerwonemu terrorowi skutecznie przeciwstawia się mongolski chan Roman von Ungern-Sternberg, zwany „Krwawym Baronem”, którego bliskim współpracownikiem staje się Ossendowski. W 2021 r. decyzją Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka książka „Ludzie, zwierzęta, bogowie” znalazła się wśród lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym w szkołach ponadpodstawowych.