PKN Orlen Mecenasem Wydania książki o Zgrupowaniu kpt. „Bartka”

Nakładem Fundacji Kwartalnika „Wyklęci” ukazała się książka dr. Tomasza Greniucha „Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego »Bartka«”, do której dołączona została płyta DVD z filmem „Ziemia przemówiła”. Mecenasem Wydania publikacji jest PKN Orlen.

Dzięki wsparciu Mecenasa Wydania siedemset egzemplarzy książki trafi do bibliotek publicznych, filii bibliotecznych oraz bibliotek szkolnych na terenie województwa opolskiego, a także do bibliotek publicznych, filii bibliotecznych oraz bibliotek szkolnych w południowych powiatach województwa śląskiego (bielskim, cieszyńskim, pszczyńskim, żywieckim i w miastach: Bielsko Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory).

Dzięki wsparciu finansowemu PKN Orlen udało się również obniżyć cenę publikacji. Książka zawiera 768 stron (ponad 200 stron zdjęć i map) w formacie B5.

Książkę można nabyć w księgarni internetowej: http://wydawnictwomiles.pl/produkt/chrystus-za-nas-my-za-chrystusa-historia-zgrupowania-oddzialow-lesnych-vii-slaskiego-okregu-narodowych-sil-zbrojnych-pod-dowodztwem-kpt-henryka-flamego-bartka-plyta-dvd-ziemia/