Zostań fundatorem zeszytów patriotycznych dla uczniów polskich szkół na Wileńszczyźnie!

W dniach 9-11 września Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, będzie wraz z Krzysztofem Bukowskim, synem oficera Wileńskiej AK kpt. Edmunda Bukowskiego „Zbyszka”, przebywał na Wileńszczyźnie prowadząc lekcje w polskich szkołach, w których zostawi zestawy książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych. W samochodzie będzie jeszcze miejsce na zeszyty szkolne z wizerunkami osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r. (Piłsudski, Dmowski, Haller, Daszyński, Korfanty, Witos, Paderewski). Koszt jednego zeszytu – 2,30 zł. Prosimy o wsparcie tego projektu.

Wpłaty można dokonać na konto Fundacji Kwartalnika Wyklęci: 88 1090 1665 0000 0001 3568 8244 (z dopiskiem: darowizna na cele statutowe – Wilno) lub przez płatność online: (kliknij tutaj).

Wspierajmy polskość na Wileńszczyźnie!