Projekt „Sto na Sto!” dla szkół we współpracy z Fundacją BGK

Projekt „Sto na Sto!” realizowany jest od 4 września br. we współpracy z Fundacją BGK – będącej Partnerem Strategicznym Projektu – z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W okresie od września do listopada 2018 r. Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, odbędzie sto lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których przy użyciu środków multimedialnych przedstawi losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny „Inki”, stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Opowie również o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w latach II Rzeczypospolitej, co przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o „Zośce”, „Rudym”, „Alku”) i powojennego podziemia niepodległościowego.

Każdy uczeń otrzyma dwustronną ulotkę w formacie A5 stanowiącą podsumowanie przedstawionej podczas prelekcji wiedzy. Każdy uczeń otrzyma również zakładkę do książki z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych.

Ponadto wybrani uczniowie udzielający się podczas lekcji otrzymają zeszyty 32-kartkowe z serii „Drogi do Niepodległej” z wizerunkiem jednego z „ojców niepodległości” (Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Józef Haller, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Wincenty Witos).

Z kolei każda ze stu szkół, w których odbędą się lekcje, otrzyma:

– zestaw ośmiu kolejnych numerów Kwartalnika „Wyklęci” (numery od drugiego do dziewiątego);

– zestaw wybranych książek z tematyki Żołnierzy Wyklętych.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w akcji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fundacjawykleci@gmail.com. Lekcja w ramach akcji „Sto na Sto!” trwa 45 minut. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów. Możliwe są spotkania zarówno z jedną klasą, wybranymi uczniami, jak i kilkoma klasami. Minimalny wiek uczniów to piąta klasa szkoły podstawowej. Po stronie szkoły leży zapewnienie sprzętu potrzebnego do wyświetlania prezentacji (laptop, rzutnik). W przypadku braku takiego sprzętu, możliwe jest przeprowadzenie lekcji bez środków multimedialnych.

Kajetan Rajskiur. 1994 r., absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i III roku teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, dziennikarz, publicysta. Autor wielu książek, m.in. dwutomowej publikacji Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski. Za prowadzoną działalność odznaczony również Medalem Pro Patria przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Medalem Ignacego Jana Paderewskiego przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Wraz z Beatą Szydło – wiceprezesem Rady Ministrów – uhonorowany medalem pamiątkowym „W służbie Bogu i Ojczyźnie” przez starostę tarnowskiego Romana Łucarza. Redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”, prezes zarządu Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”. W latach 2014-2018 odbył blisko 600 wykładów i prelekcji (w tym około 300 wykładów i prelekcji w szkołach). Zarówno doświadczenie, jak również młody wiek prelegenta, pozwala tym skuteczniej dotrzeć do uczniów.